Öğrenci Gazetesi

Çift Anadal Nasıl Yapılır? Çift Anadal Hangi Üniversitelerde Var?

Çift Anadal Nasıl Yapılır? Çift Anadal Hangi Üniversitelerde Var? Sorularının yanıtları ve Çift Anadal Programı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri bu makalemizde paylaştık. Çift Anadal, üniversite öğrencilerinin bir ön lisans ve lisans programında öğrenim görürken, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almalarına olanak sağlayan bir programdır. Çift Anadal yapan bir öğrenci, iki alanda da diploması olur. Gelin hep birlikte Çift Anadal Programı (ÇAP) nedir? öğrenelim.

Çift Anadal Programı (ÇAP) Nedir?

Çift anadal programına ÇAP denir. Üniversite öğrencilerinin aynı anda iki üniversite okumalarına olanak veren mezun olduğunuz taktirde iki ayrı diploma almanıza imkan veren programıdır. Bu programa en erken 3. yarıyıl başı en geç dört yıllık bölümler için beşinci yarıyıl başına kadar başvuru yapabilirsiniz.


Çift Anadal Nasıl Yapılır?

Çift anadal programına başvurmak için öncelikle, üniversitenin belirlediği başvuru koşullarını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca ÇAP yapabilmek için ÇAP yapmak istediğiniz bölüm ve okuduğunuzun bölümün derslerinin ortak dersler içermesi gereklidir.

Başvuru koşulları üniversitelere göre değişebilse de, genellikle çift anadal programına en erken 3. en geç 5. dönemin başında müracaat edilir ve başvuru sırasında genel not ortalamasının belirli bir seviyede olması gerekmektedir. Ayrıca, bazı üniversitelerde çift anadal programına başvurmak için öğrencinin birinci anadal sınıfındaki başarı sıralamasında ilk %20’lik dilim içinde yer alması şartı konulabilmektedir. Başvuru zamanı geldiğinde, öğrenciler kendi bölümlerinde almış oldukları derslerin not çizelgesini ve sınıfında, başarı sıralaması itibarı ile ilk 50 olması istenirken, bazılarında 2.70 ya da 3.00 ortalama beklenebiliyor.


Çift Anadal Hangi Üniversitelerde Var?

Çift anadal programı, birçok üniversitede bulunmaktadır.

  • İstanbul Üniversitesi,
  • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi,
  • Kocaeli Üniversitesi,
  • Yıldız Teknik Üniversitesi,
  • Celal Bayar Üniversitesi,
  • Çukurova Üniversitesi,
  • Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi,
  • İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi birçok üniversite çift anadal programı sunmaktadır.

Ancak, hangi üniversitelerin çift anadal programı sunduğu üniversitelerin kendi web sitelerinde veya öğrenci işleri daire başkanlıklarında bulunabilir. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, ilgili üniversitenin web sitesindeki çift anadal programı sayfasından veya öğrenci işleri daire başkanlığından bilgi alabilirler.


Tüm bölümlere ÇAP için başvurulabilir mi?

Ancak ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Seçebilecek ikinci anadalar ile ilgili üniversiteden bilgi alınmalıdır.


Aynı anda kaç ikinci anadal programına kayıt yaptırabiliriz?

Aynı anda sadece bir ikinci anadal programına kayıt mümkündür.


Dersler, sınavlar çakışacak mı? İkinci anadalın tüm derslerini almak zorunda mı kalacağız?

Uygulamalar bölümden bölüme, üniversiteden üniversiteye değişmektedir. Üniversitenize ve ilgili bölümlere danışın.


ÇAP’a kabul edildikten sonra bazı derslerden kaldım ya da genel not ortalaması düştü. Ne olacak?

Yönetmelikte ÇAP yaparken dersten kalmanın yaratacağı sonuçlara dair bir hüküm yok. Ancak genel not ortalamasının bir defaya mahsus 65’in altına düşebileceği, ikinci defa bu gerçekleştiğinde ikinci anadal programından kayıt silineceği düzenlenmiştir.


ÇAP’a başladıktan sonra başarısız oldum. İki anadalda da kaydım silinecek mi?

Hayır, sadece ikinci anadaldan kaydınız silinir.


İki anadalda da mezun olmak için ne gerekli?

İki anadaldan da mezun olmak için genel not ortalamasının en az 70 olması gerekir.


ÇAP’a başladıktan sonra, birinci anadalı bitirmeden ikinciden tüm dersleri vermemiz durumunda ikinciden mezuniyet alır mıyız?

Hayır. İkinciden diploma almanız için birinciyi de bitirmek gerekir.


Birinci anadal bitti, ikinci anadal ne kadar süre devam edebilir?

İkinci anadalı bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadalın bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.


ÇAP yaparken, ikinci anadala yatay geçiş yapılabilir mi?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu