Üniversite

Diyetisyen Nasıl Olunur? Diyetisyen Maaşları 2024 Ne Kadar?

Diyetisyen Nasıl Olunur? Diyetisyen Maaşları 2024 Ne Kadar?. Diyetisyenlik mesleği küresel çapta öneme sahip sağlık sektörü meslek grupları arasındadır ve çalışma alanı oldukça geniştir. Bu makalemizde Diyetisyen olmak hakkında tüm bilinmesi gerekenlere bu makalemizde ulaşabilirsiniz.

 

Diyetisyen Nasıl Olunur?

Diyetisyen, sağlıklı yaşam için beslenme ile ilgili sağlık sorularını çözen, sağlıklı bir yaşam tarzı için beslenme planları hazırlayan Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu sağlık profesyonelleridir. Diyetisyenler sağlıklı beslenmeye ihtiyacı olan kişilerin besin gereksinimlerini belirleyerek tüketilmesini sağlar. Günümüzde Diyetisyenler sağlıklı kilo vermek isteyenler ve diyet ile ilgili sağlık sorularına yönelik tedavi edici görevleri üstlenir.

Diyetisyen olmak için Üniversitelerin Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak gereklidir. Beslenme ve Diyetetik bölümü sayısal puan türü ile öğrenci alımı yapmaktadır. Beslenme ve Diyetetik bölümü 4 yıllık lisans eğitimi verilen bölümdür. Beslenme Diyetetik bölümünü başarı ile tamamlayanlara   “Diyetisyen” unvanı verilir.

Beslenme ve Diyetetik bölümünde öğrencilere insan beslenmesi, besinlerin sindirimi ve metabolizması, beslenme terapisi, diyetetik uygulamaları ve beslenme bilimi ile ilgili diğer konuları öğrenirler. Ayrıca, öğrencilere beslenme konusunda profesyonel uygulama yapabilmeleri için gerekli olan mesleki beceriler ve etik ilkeler de öğretilir.

Beslenme ve Diyetetik mezunu olanlar özel sektörde, Kamu kurumlarında ve özel diyet ve beslenme merkezlerini açabilirsiniz.


Diyetisyenin Görevleri Nelerdir?

İlgili bölümü bitirip gerekli şartlar oluşturulduktan sonra diyetisyen olduktan sonra yerine getirilmesi gereken görevler mevcuttur. Diyetisyen Ne İş Yapar? sorusunun da cevabı aslında aynıdır. Önemli bir meslek olan diyetisyenlik kişilerin sağlıklarında olumu değişiklikler yapması gerektiği için oldukça  dikkat edilmesi gereken ve hassas olunması gereken bir meslektir.

Aşağıda yer alan listede Diyetisyen görevleri bulunmaktadır.

 • Beslenme sorunu olan kişiler için, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaya yönelik olarak danışmanlık diyetisyen tarafından verilmektedir.
 • Beslenme bilimi alanında yapılan son araştırmaların diyetisyen tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
 • Kişilerin sağlık durumları ve beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kişiye özel beslenme planlarının oluşturulması da diyetisyen tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Anne ve bebek sağlığı için sağlıklı beslenme programları oluşturulması da diyetisyen tarafından düzenlenmektedir.
 • Yeme düzenlerinin kişilerin üzerinde yer alan etkisinin değerlendirilmesi ve uygun bir şekilde değiştirilmesini sağlarlar.
 • Tüketilen besin kaynaklarının vücut üzerindeki etkilerinin araştırılmasında da diyetisyen görev almaktadır.
 • Diyet ve beslenme konusunda sağlıklı programların düzenlenmesi, hastalıkların önlenmesi için iyi beslenme alışkanlıklarının kazanılmasında da diyetisyen görev almaktadır.
 • İnsanların iyi beslenme konusunda bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi de diyetisyen tarafından gerçekleştirilmektedir.

Diyetisyen Ne İş Yapar?

Kamu ve Özel Sektörde iş imkânı olan diyetisyenler Ne İş yapar? hakkında yapılan araştırmalara cevaben geniş bir iş sorumluluğu mevcuttur. Yönetmeliğe göre diyetisyenin yetki ve sorumlulukları dahilinde edindiği görevler şu şekildedir:

 • Yaş, cinsiyet ve fiziksel uğraşı gruplarına uygun olarak sağlıklı bireyler için enerji ve besin ögeleri gereksinimlerini belirleyerek sağlık beslenme programı hazırlar.
 • Özel grupların da beslenme ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının yürütülmesinde görevlendirilir.
 • Besin analizleri yaparak sağlıklı beslenmeye ve özel amaçlara yönelik besin grupları belirler ve bunların doğru kullanımlarını sağlar.
 • Toplumsal beslenme sorunlarına ve söz konusu sorunların çözümüne ilişkin çalışmalarda görev edinir. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde de besin ve beslenme politikalarının oluşturulması, eylem planının yürütülmesi ve uygulanmasında görev edinir.
 • Hekim yönlendirmesiyle gelen hastaların beslenme ve diyet programlarını düzenler.
 • Bireylerin hastalıklarına laboratuvar bulgularına, antropometrik ölçümlerine ve tedavilerine uygun olacak şekilde besin ögesi takviyesini belirler. Diyet tedavilerini ve beslenme eğitimlerini de planlar, uygular ve izler.
 • Hastaların diyet ile birlikte normal yemekleri ile ilgili de istek ve eğitimlerini tespit eder, yemek listelerini tabibin tespit ettiği esaslara göre hazırlar. Hastayı da yemek rejimi konusunda eğitir. Süreç boyunca hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder.
 • Hastalara verilecek enteral, oral, parenteral beslenme ürünlerinin seçimi, hazırlığı, uygulamaları, eğitimi ve izleme süreçlerinde yer alır.
 • Satın alınacak gıda maddelerinin besin miktarını belirler ve değerlendirme çalışmalarında görev edinir.
 • Beslenme hizmetinde çalışan personellerin denetimini yapar, hizmet içi eğitimleri planlayarak uygular.
 • Verilen hizmet kapsamında besin, personel, araç gereç temizliği ve hijyeni ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Menü planlamasını yapar ve hazırlanan menüleri denetler. Standart yemek tariflerinin geliştirilmesini sağlar, gerektiğinde de günün ve kurumun şartlarına uygun düzenlemeleri yapar.
 • Yiyecek-içeceklerin uygun yöntemler dahilinde depolanmasını sağlayarak depodan yiyecek-içecek çıkışını denetler.
 • Toplu beslenme alanlarının ve araç-gereçlerin günün şartlarına uygun ve ihtiyaca cevap verebilecek standartta olmasını sağlar. Yemek hazırlama, pişirme ve servis alanında oluşabilecek kazaları önleyici tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.
 • Yiyeceklerin hazırlığı, pişirilmesi ve servisi meslek etiği ve ilkelerine göre tüketime sunulmasını denetler.
 • Besin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kalite sistemlerinin kurulmasında görev edinir.

Diyetisyen Olmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Diyetisyen olmak isteyenler üniversitelerin ilgili bölümlerinde 4 yıllık lisans programlarının bitirmesi gerekir. Bununla birlikte diyetisyen olmayı düşünen kişilerin taşıması gereken bazı özellikler ve şartlar da bulunmaktadır. Sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme uzmanı olarak da adlandırılan diyetisyen olmak için gerekli şartlar ve bulunması gereken özellikler aşağıdaki gibidir.

 • Diyetisyen olarak görev yapmak isteyen kişilerin aktif bir dinleyici olması gerekmektedir.
 • Empati gücü yüksek kişiler diyetisyen olarak daha kolay çalışabilmektedir. Kendilerine danışan kişilerin isteklerini, hedeflerini ve endişelerini anlamak çözüme daha kolay bir şekilde ulaşmak için önemli bir özelliktir.
 • Problem çözme yeteneğine sahip olmaları beklenmektedir.
 • Bilimsel çalışmaları takip etmek ve yapılan güncel çalışmaların beslenme tavsiyesine çevrilebilmesi için gerekli uygulamaları gerçekleştirmekte diyetisyen tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Eleştirel ve mantıklı bir düşünceye sahip olmakta diyetisyen tarafından sahip olunması gereken özellikler arasında yer almaktadır.

Diyetisyenlerde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Gelişen teknoloji ve günümüz koşullarında artan obezite ve sıklıkla karşılaşılan sağlıksız beslenme ve fast food tüketimi artması sebebiyle aslında diyetisyenlik oldukça önemli bir meslektir. Hazır gıdaların tüketimi oldukça fazla olması diyetisyenlere sağlıklı beslenme konusunda ihtiyaç ve gereksinim ortaya çıkarıyor. Bu sebeple de diyetisyenler de olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir.

 • Alışkanlıkların değiştirilmesinin zor olduğu göz önüne alınırsa, diyetisyenliğin ilk kuralının sabırlı olmak olduğu söyleyebiliriz. Sabırsız, hızla kilo vermeyi isteyen veya her ne olursa olsun beslenmesinde değişiklik yapmak istemeyen kişilere karşı sakin davranmaları önemlidir.
 • Çalışma yaşamı süresince bir diyetisyen onlarca inatçı kişilikle karşılaşabilir. Hoşgörü ile yaklaşarak, zaman içerisinde bu kişilere karşı bir dil geliştirmek diyetisyenin sorumlulukları arasındadır.
 • Bununla birlikte bir diyetisyen araştırmaya sürekli devam etmelidir. Üniversite eğitiminin kendisine yeterli olduğunu düşünmeden, gelişme odaklı bir çalışma programına sahip olması gerekir.
 • İletişim becerileri yüksek kişiler bu alanda daha başarılı olur. Özellikle kalabalık gruplar ile yapılan çalışmalarda toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir.

Diyetisyen İş İmkanları Nelerdir?

Mezun olmuş diyetisyen iş imkanları oldukça geniştir. Kendi ofisini açan diyetisyen ne kadar kazanır veya devlette çalışan diyetisyen ne kadar kazanır tek tek iş imkanları ile inceleyelim. Mezun diyetisyen;

 • Beslenme uzmanı olarak büyük otellerde menü oluşturur.
 • “Catering” gibi gıda işletmelerinde çalışır.
 • Özel hastanelerde hizmet verir.
 • Devlet hastanelerinde çalışır.
 • Kendi muayenehanesinde görev yapar.

Diyetisyen Maaşları 2024 Ne Kadar?

Son zamanlarda oldukça rervaçta olan mesleklerden olan diyetisyenlik mesleği için maaşları belirtecek olursak; Atanan ve devlet hastanelerde çalışan yeni mezun diyetisyenler, 35.000 TL civarındadır.

Maaşı etkileyen başlıca faktör ise kıdemdir. Özel sektörde ise maaş konusunun daha belirsiz olduğunu söylemek gerekir. Yeni mezunlar asgari ücretin biraz üstünde çalışabilirken özel sektörde de deneyim önemli bir kriterdir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Diyetisyen KPSS Atama Taban Puanları 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu