Blog

En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler: A’dan Z’ye Kadar

İngilizce biliyorum diyebilmeniz için en önemli faktörlerden biri kelime bilgisi. İngilizce kelimeleri ve anlamlarını öğrenerek ingilinizcenizi daha hızlı geliştirebilirsiniz. İngilizce kelime öğrenmedeki temel yöntem ezberlemektir fakat ezberlerdiğiniz kelimeleri kullanmadığınız sürece unutmanız normaldir. Bu yüzden ingilizce kelime öğrenirken disiplinli bir şekilde tekrar yapmalısınız. Bilimsel çalışmalarla yabancı bir dil öğrenirken kelimeyi ve anlamını yazıp ezberleyerek o kelimenin geniş halini, aynı zamanda cümle içinde kullanmak akılda kalma olasığını % 75 arttırmakta olduğu belirtilmekte. İngilizce kelime öğrenirken bu tekniği denemelisiniz.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce a ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • a – bir
 • able – yapabilen
 • about – hakkında
 • above – üstünde
 • across – karşısında
 • act – hareket, eylem
 • action – aksiyon
 • actually – aslında
 • add – eklemek
 • addition – ek olarak
 • adjective – sıfat
 • afraid – korkmuş
 • Africa – Afrika
 • after – sonra
 • again – yeniden, yine
 • against – karşısında
 • age – yaş
 • ago – önce
 • agreed – anlaşıldı, kararlaştırıldı
 • ahead – önünde
 • air – hava
 • all – hepsi
 • allow – izin vermek
 • almost – neredeyse
 • alone – yalnız
 • along – boyunca
 • already – zaten
 • also – ayrıca
 • although – rağmen
 • always – her zaman
 • am – gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi
 • America – Amerika
 • among – arasında
 • amount – miktar
 • an – bir tek
 • and – ve
 • angle – açı
 • animal – hayvan
 • another – diğer
 • answer – cevap
 • any – herhangi
 • anything – hiçbir şey
 • appear – gözükmek
 • apple – elma
 • are – olmak fiili
 • area – bölge
 • arms – kollar
 • army – ordu
 • around – etraf
 • arrived – varmak (geçmiş zaman)
 • art – sanat
 • as – iken
 • ask – sormak
 • at – -de, -da
 • away – uzak

B İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce b ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • baby – bebek
 • back – arka
 • bad – kötü
 • ball – top
 • bank – banka
 • base – temel
 • be – olmak
 • bear – ayı
 • beat – yenmek
 • beautiful – güzel
 • became – olmak (geçmiş zaman)
 • because – çünkü
 • become – olmak
 • bed – yatak
 • been – olmak (geçmiş zaman, pasif)
 • before – önce
 • began – başlamak (geçmiş zaman)
 • begin – başlamak
 • behind – arka
 • being – olmak (şimdiki zaman)
 • believe – inanmak
 • bell – zil
 • belong – ait olmak
 • below – altında
 • beside – yanında
 • best – en iyi
 • better – daha iyi
 • between – arasında
 • big – büyük
 • bill – fatura
 • birds – kuşlar
 • bit – küçük parça
 • black – siyah
 • block – engellemek, bloklamak
 • blood – kan
 • blow – patlatmak
 • blue – mavi
 • board – tablo
 • boat – bot
 • body – vücut
 • bone – kemik
 • book – kitap
 • born – doğmuş
 • both – ikisi de
 • bottom – dip
 • box – kutu
 • boy – erkek çocuk
 • branch – dal
 • break – kırmak
 • bright – parlak
 • bring – getirmek
 • British – Britanyalı
 • broken – kırık
 • brother – erkek kardeş
 • brought – getirilmiş
 • brown – kahverengi
 • build – bina etmek
 • building – bina
 • built – bina edilmiş
 • burn – yanmak
 • business – işletme
 • but – fakat
 • buy – satın almak
 • by – tarafından

C Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce c ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • call – aramak
 • came – geldi
 • can – yapabilmek
 • cannot – yapamamak
 • can’t – yapamamak
 • capital – başken
 • captain – yüzbaşı, kaptan
 • car – araba
 • care – önemsemek
 • carefully – dikkatlice
 • carry – taşımak
 • case – dava, kılıf
 • cat – kedi
 • catch – yakalamak
 • cattle – inek
 • caught – yakalamak (geçmiş zaman)
 • cause – sebep
 • cell – hücre
 • center – merkez
 • cent – sent, para birimi
 • century – yüzyıl
 • certain – kesin
 • chance – şans
 • change – değişmek
 • chart – tablo
 • check – kontrol etmek
 • chief – şef
 • child – çocuk
 • children – çocuklar
 • choose – seçmek
 • church – kilise
 • circle – çember
 • city – şehir
 • class – sınıf
 • clean – temiz
 • clear – temizlemek
 • climb – tırmanmak
 • close – kapatmak
 • cloth – elbise
 • cloud – bulut
 • coast – kıyı
 • cold – soğuk
 • color – renk
 • column – kolon
 • come – gelmek
 • common – ortak
 • company – şirket
 • compare – karşılaştırmak
 • complete – tamamlanmış
 • compound – madde
 • condition – durum
 • consider – düşünmek
 • consonant – ünsüz harf
 • contain – içermek
 • continue – devam etmek
 • control – kontrol
 • cook – pişirmek
 • cool – soğuk
 • copy – kopyalamak
 • corn – mısır
 • corner – köşe
 • correct – doğru
 • cost – masraf
 • cotton – pamuk
 • could – yapabilmek (geçmiş zaman)
 • couldn’t – yapamamak (geçmiş)
 • count – saymak
 • country – ülke
 • course – kurs
 • cover – kapsamak
 • cow – inek
 • create – oluşturmak
 • cry – ağlamak
 • crop – ekin
 • cross – çapraz
 • crowd – kalabalık
 • current – mevcut
 • cut – kesmek

D İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce d ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • dance – dans etmek
 • dark – karanlık
 • day – gün
 • dead – ölü
 • deal – anlaşma
 • death – ölüm
 • decide – karar vermek
 • decimal – ondalık
 • deep – derin
 • describe – açıklamak
 • desert – çöl
 • design – tasarım
 • details – ayrıntılar
 • determine – belirlemek
 • develope – geliştirmek
 • dictionary – sözlük
 • did – yaptı
 • didn’t – yapmadı
 • died – öldü
 • difference – fark
 • different – farklı
 • difficult – zor
 • direct – direkt
 • direction – yön
 • discover – keşfetmek
 • distance – mesafe
 • divided – bölünmüş
 • division – bölüm
 • do – yapmak
 • doctor – doktor
 • does – yapmak
 • doesn’t – yapmamak
 • dog – köpek
 • dollar – dolar
 • done – yapmak (geçmiş)
 • don’t – yapmamak
 • door – kapı
 • down – aşağı
 • draw – çizmek
 • drawing – çizim
 • dress – elbise
 • drive – araba kullanmak
 • drop – düşmek
 • dry – kuru
 • during – boyunca

E İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce e ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • each – her biri
 • early – erken
 • ear – kulak
 • earth – toprak, dünya
 • east – doğu
 • easy – kolay
 • eat – yemek
 • edge – kenar
 • effect – etki
 • egg – yumurta
 • eight – sekiz
 • either – ikisi de
 • electric – elektrik
 • element – element
 • else – diğer
 • end – son
 • energy – enerji
 • engine – motor
 • England – İngiltere
 • English – İngiliz
 • enjoy – eğlenmek
 • enough – yeterli
 • enter – girmek
 • entire – tüm
 • equal – eşit
 • equation – denklem
 • especially – özellikle
 • Europe – Avrupa
 • even – eşit
 • evening – akşam
 • ever – hep
 • every – hepsi
 • everyone – herkes
 • everything – her şey
 • exactly – aynen
 • example – örnek
 • except – hariç
 • exciting – heyecan verici
 • exercise – egzersiz
 • expect – beklemek, ummak
 • experience – tecrübe
 • experiment – deney
 • explain – açıklamak
 • express – ekspres
 • eye – göz

F İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En önemli İngilizce f ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • face – yüz
 • fact – gerçek
 • factoriy – fabrika
 • factors – faktörler
 • fall – düşmek
 • family – aile
 • famous – ünlü
 • far – uzak
 • farm – çiftlik
 • farmer – çiftçi
 • fast – hızlı
 • father – baba
 • fear – korku
 • feel – hissetmek
 • feeling – his
 • feet – ayaklar
 • fell – düşmüş
 • felt – hissetmiş
 • few – birkaç
 • field – alan
 • fig – incir
 • fight – kavga
 • figure – figür
 • filled – doldurulmuş
 • finally – nihayetinde
 • find – bulmak
 • fine – iyi
 • fingers – parmaklar
 • finished – bitmiş
 • fire – ateş
 • first – birinci
 • fish – balık
 • fit – uymak
 • five – beş
 • flat – düz
 • floor – zemin
 • flow – akmak
 • flowers – çiçekler
 • fly – uçmak
 • follow – takip etmek
 • food – yemek
 • foot – ayak
 • for – için
 • force – güç
 • forest – orman
 • form – yapı
 • forward – ileri
 • found – bulunmuş
 • four – dört
 • fraction – parça
 • France – Fransa
 • free – bedava
 • French – Fransız
 • fresh – taze
 • friends – arkadaşlar
 • from – tarafından
 • front – ön
 • fruit – meyve
 • full – tam
 • fun – eğlence

G İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En önemli İngilizce g ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • game – oyun
 • garden – bahçe
 • gas – gaz
 • gave – verdi
 • general – genel
 • get – almak
 • girl – kız
 • give – vermek
 • glass – cam
 • go – gitmek
 • God – tanrı
 • gold – altın
 • gone – gitmiş
 • good – güzel
 • got – sahip olmak
 • government – hükümet
 • grass – çimen
 • great – müthiş
 • Greek – Yunan
 • green – yeşil
 • grew – büyümüş
 • ground – zemin
 • group – grup
 • grow – büyümek
 • guess – tahmin etmek
 • gun – silah

H İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce h ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • had – sahip olmak (geçmiş)
 • hair – saç
 • halt – durmak
 • hand – el
 • happen – olmak
 • happy – mutlu
 • hard – zor
 • has – sahip olmak
 • hat – şapka
 • have – sahip olmak
 • he – erkek
 • head – baş
 • hear – duymak
 • heard – duydu
 • heart – kalp
 • heat – ısı
 • heavy – ağır
 • held – tutmak (geçmiş)
 • help – yardım
 • her – O (kadın)
 • here – burada
 • high – yüksek
 • hill – tepe
 • him – O (erkek)
 • himself – kendisi (erkek)
 • his – onun (erkek)
 • history – tarih
 • hit – vurmak
 • hold – tutmak
 • hole – delik
 • home – ev
 • hope – umut
 • horse – at
 • hot – sıcak
 • hour – saat
 • house – ev
 • how – nasıl
 • however – ancak
 • huge – dev
 • human – insan
 • hundred – yüz (sayı)
 • hunting – avlanma

I İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce i ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • I – ben
 • ice – buz
 • idea – fikir
 • if – eğer
 • I’ll – ben (gelecekte)
 • important – önemli
 • in – içeri
 • inches – inç (uzunluk birimi)
 • include – içermek
 • increase – yükselmek
 • Indian – Hindistanlı
 • indicate – göstermek
 • industry – endüstri
 • information – bilgi
 • insect – böcek
 • inside – içinde
 • instead – yerine
 • instruments – enstruman
 • interest – ilgi
 • interesting – ilginç
 • into – içine
 • iron – demir
 • is – olmak
 • island – ada
 • isn’t – olmamak
 • it – o (hayvan veya cansız)
 • its – onun
 • it’s – olmak (hayvan veya cansız)
 • itself – kendisi (hayvan veya cansız)

J İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce j ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • Japanese – Japon
 • job – iş
 • join – katılmak
 • jump – zıplamak
 • just – sadece

K İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce k ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • keep – saklamak
 • kept – saklanmış
 • key – anahtar
 • kill – öldürmek
 • kind – kibar
 • king – kral
 • knew – bilmek (geçmiş)
 • know – bilmek
 • known – bilinmiş

L İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce l ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • lady – kadın
 • lake – göl
 • land – arazi
 • language – dil
 • large – geniş
 • last – son
 • later – sonra
 • laugh – gülmek
 • law – kanun
 • lay – uzanmak
 • lead – kurşun
 • learn – öğrenmek
 • least – en azı
 • leave – terketmek
 • led – önderlik etmek (geçmiş)
 • left – sol
 • leg – ayak
 • length – uzunluk
 • less – az
 • let – izin vermek
 • let’s – haydi
 • letter – mektup
 • level – seviye
 • lie – yalan söylemek
 • life – hayat
 • lift – kaldırmak
 • light – ışık
 • like – beğenmek
 • line – çizgi
 • list – liste
 • listen – dinlemek
 • little – küçük
 • live – yaşamak
 • location – lokasyon
 • long – uzun
 • look – bakmak
 • lost – kayıp
 • lot – çok
 • loud – gürültülü
 • love – sevmek
 • low – düşük

M İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce m ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • machine – makine
 • made – yapılmış
 • main – ana
 • major – majör
 • make – yapmak
 • man – erkek
 • many – çok
 • map – harita
 • march – mart
 • mark – işaret
 • match – maç
 • material – materyal
 • matter – madde
 • may – belki
 • maybe – belki
 • me – ben
 • mean – anlam
 • measure – ölçü
 • meat – et
 • meet – tanışmak
 • melody – melodi
 • member – üye
 • men – erkekler
 • metal – metal
 • method – metot
 • middle – orta
 • might – belki
 • mile – mil
 • milk – süt
 • million – milyon
 • mind – akıl
 • mine – maden
 • minute – dakika
 • miss – özlemek
 • modern – modern
 • molecules – molekül
 • moment – an
 • money – para
 • month – ay
 • moon – ay
 • more – daha
 • morning – gündüz
 • most – en fazla
 • mother – anne
 • mountain – dağ
 • mouth – ağız
 • move – hareket etmek
 • movement – hareket
 • much – fazla
 • music – müzik
 • must – zorunda olmak
 • my – benim

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce n ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • name – isim
 • nation – millet
 • natural – doğal
 • near – yanında
 • necessary – gerekli
 • need – ihtiyaç duymak
 • never – asla
 • new – yeni
 • next – sonraki
 • night – gece
 • no – hayır
 • nor – veya (olumsuz)
 • north – kuzey
 • northern – kuzeyli
 • nose – burun
 • not – hayır
 • note – not
 • nothing – hiçbir şey
 • notice – farketmek
 • noun – isim
 • now – şimdi
 • number – sayı
 • numeral – sayısal

O İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce o ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • object – obje
 • observe – gözlemlemek
 • ocean – okyanus
 • of – -den, -dan
 • off – kapalı
 • office – ofis
 • often – sıkça
 • oh – oh
 • oil – petrol, yağ
 • old – yaşlı
 • on – açık
 • once – bir kere
 • one – bir
 • only – sadece
 • open – açık
 • opposite – zıt
 • or – veya
 • order – düzen
 • other – diğer
 • our – bizim
 • out – dışarı
 • outside – dışarısı
 • over – üzerinde
 • own – sahip olmak
 • oxygen – oksijen

P İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce p ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • page – sayfa
 • paint – boyamak
 • pair – çift
 • paper – kağıt
 • paragraph – paragraf
 • park – park
 • part – bölüm
 • particular – belli
 • party – parti
 • passed – geçmiş
 • past – geçmiş
 • pattern – patern
 • pay – ödemek
 • people – insanlar
 • per – başına
 • perhaps – belki
 • period – nokta
 • person – insan
 • phrase – cümle parçası
 • pick – seçmek
 • picture – resim
 • piece – parça
 • place – yer
 • plain – düz
 • plan – plan
 • plane – uçak
 • plant – bitki
 • plants – bitkiler
 • play – oynamak
 • please – lütfen
 • plural – çoğul
 • poem – şiir
 • point – puan
 • pole – kutup
 • poor – fakir
 • position – pozisyon
 • possible – mümkün
 • pound – ağırlık birimi
 • power – güç
 • practice – pratik
 • prepare – hazırlanmak
 • president – başkan
 • pretty – güzel
 • printed – yazılmış
 • probably – belki
 • problem – sorun
 • process – işlem
 • produce – üretmek
 • product – ürün
 • property – mülk
 • provide – sağlamak
 • pull – çekmek
 • push – itmek
 • put – koymak

Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce q ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • question – soru
 • quickly – hızlıca
 • quiet – sessiz
 • quite – oldukça

R İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce r ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • race – yarış
 • radio – radyo
 • rain – yağmur
 • raise – yükseltmek
 • ran – koşmak (geçmiş)
 • rather – -dense
 • reach – ulaşmak
 • read – okumak
 • ready – hazır
 • really – gerçekten
 • reason – sebep
 • receive – almak
 • record – kayıt
 • red – kırmızı
 • region – bölge
 • remain – kalan
 • remember – hatırlamak
 • repeat – tekrar etmek
 • report – rapor
 • represent – temsil etmek
 • resent – gücenmek
 • rest – dinlenmek
 • result – sonuç
 • return – dönmek
 • rhythm – ritim
 • rich – zengin
 • ride – binmek
 • right – sağ
 • ring – zil çalmak
 • rise – yükselmek
 • river – nehir
 • road – yol
 • rock – kaya
 • rolled – yuvarlanmış
 • room – oda
 • root – kök
 • rope – halat
 • rose – gül
 • round – yuvarlak
 • row – satır
 • rule – kural
 • run – koşmak

S İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce s ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • safe – güvenli
 • said – dedi
 • sail – yelken açmak
 • same – aynı
 • sand – kum
 • sat – oturdu
 • save – kurtarmak
 • saw – testere
 • say – söylemek
 • scale – ölçek
 • school – okul
 • science – bilim
 • scientist – bilim adamı
 • score – skor
 • sea – deniz
 • seat – koltuk
 • second – saniye
 • section – bölüm
 • see – görmek
 • seed – tohumlar
 • seem – görünmek
 • seen – görünmek
 • sell – satmak
 • send – göndermek
 • sense – his
 • sent – gönderilmiş
 • sentence – cümle
 • separate – ayrı
 • serve – hizmet etmek
 • set – ayarlamak
 • settled – ayarlanmış
 • seven – yedi
 • several – birkaç
 • shall – olsun
 • shape – şekil
 • sharp – keskin
 • she – O (kadın)
 • ship – gemi
 • shoes – ayakkabı
 • shop – dükkan
 • short – kısa
 • should – zorunda olmak
 • shoulder – omuz
 • shout – bağırmak
 • show – göstermek
 • shown – gösterilmiş
 • side – yan
 • sight – görüş
 • sign – işaret
 • signal – sinyal
 • silent – sessiz
 • similar – benzer
 • simple – basit
 • since – -den beri
 • sing – şarkı söylemek
 • sir – efendi
 • sister – kız kardeş
 • sit – oturmak
 • six – altı
 • size – boyut
 • skin – deri
 • sky – hava
 • sleep – uyku
 • slowly – yavaşça
 • small – küçük
 • smell – koklamak
 • smile – gülümsemek
 • snow – kar
 • so – şöyle
 • soft – yumuşak
 • soil – toprak
 • soldier – asker
 • solution – çözüm
 • some – bazı
 • someone – birisi
 • something – bir şey
 • sometimes – bazen
 • son – erkek çocuk
 • song – şarkı
 • soon – yakında
 • sound – ses
 • south – güney
 • southern – güneyli
 • space – uzay, boşluk
 • speak – konuşmak
 • special – özel
 • speed – hız
 • spell – hecelemek
 • spot – nokta
 • spread – yayılmak
 • spring – ilkbahar
 • square – kare
 • stand – ayakta durmak
 • star – yıldız
 • start – başlamak
 • state – durum
 • statement – ifade
 • stay – kalmak
 • steel – çelik
 • step – adım
 • stick – yapışmak
 • still – halen
 • stone – taş
 • stood – ayakta durmuş
 • stop – durmak
 • store – dükkan
 • story – hikaye
 • straight – düz
 • strange – garip
 • stream – akıntı
 • street – sokak
 • stretch – genişletmek
 • string – dizi
 • strong – güçlü
 • student – öğrenci
 • study – çalışmak
 • subject – konu
 • substance – madde
 • such – örneğin
 • suddenly – aniden
 • suffix – son ek
 • sugar – şeker
 • suggested – tavsiye edilmiş
 • sum – özet
 • summer – yaz
 • sun – güneş
 • supply – malzeme
 • suppose – tahmin yürütmek
 • sure – emin
 • surface – yüzey
 • surprise – süpriz
 • swim – yüzmek
 • syllables – ders programı
 • symbols – sembol
 • system – sistem

T İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce t ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • table – masa
 • tail – kuyruk
 • take – almak
 • talk – konuşmak
 • tall – uzun
 • teacher – öğretmen
 • team – takım
 • tell – söylemek
 • temperature – sıcaklık
 • ten – on
 • term – dönem
 • test – denemek
 • than – -den
 • that – o (eşya)
 • the – o
 • their – onların
 • them – onlar
 • themselves – onların kendisi
 • then – sonra
 • there – orada
 • these – bunlar
 • they – onlar (insan)
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • thing – şey
 • think – düşünmek
 • third – üçüncü
 • this – o
 • those – onlar
 • though – -e rağmen
 • thought – düşünce
 • thousands – binlerce
 • three – üç
 • through – arasından
 • thus – nitekim
 • tied – bağlı
 • time – zaman
 • tiny – küçücük
 • to – ona
 • today – bugün
 • together – birlikte
 • told – söyledi
 • tone – ton
 • too – çok
 • took – almak (geçmiş zaman)
 • tool – alet
 • top – üst
 • total – toplam
 • touch – dokunmak
 • toward – -e doğru
 • town – yerleşke
 • track – takip etmek
 • trade – ticaret
 • train – tren
 • train – eğitmek
 • travel – yolculuk
 • tree – ağaç
 • triangle – üçgen
 • trip – yolculuk
 • trouble – sorun
 • truck – kamyon
 • true – doğru
 • try – denemek
 • tube – tüp
 • turn – dönüş
 • two – iki
 • type – yazmak

U İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce u ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • uncle – amca
 • under – altında
 • underline – altı çizili
 • understand – anlamak
 • unit – ünite
 • until – -e kadar
 • up – yukarı
 • upon – üstüne
 • us – biz
 • use – kullanmak
 • usually – genellikle

V İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce v ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • valley – vadi
 • value – değer
 • various – çeşitli
 • verb – fiil
 • very – çok
 • view – görüş
 • village – köy
 • visit – ziyaret
 • voice – ses
 • vowel – sesli harf

W İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce w ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • wait – beklemek
 • walk – yürümek
 • wall – duvar
 • want – istemek
 • war – savaş
 • warm – sıcak
 • was – olmak (geçmiş)
 • wash – yıkamak
 • Washington – Washington
 • wasn’t – olmamak (geçmiş)
 • watch – izlemek
 • water – su
 • waves – dalgalar
 • way – yol
 • we – biz
 • wear – giymek
 • weather – hava
 • week – hafta
 • weight – kilo
 • well – iyi
 • we’ll – biz (gelecek zaman)
 • went – gitmek (geçmiş)
 • were – olmak (çoğul, geçmiş)
 • west – batı
 • western – batılı
 • what – ne?
 • wheel – tekerlek
 • when – ne zaman?
 • where – nerede?
 • whether – eğer
 • which – hangisi?
 • while – süresince
 • white – beyaz
 • who – kim?
 • whole – bütün
 • whose – kimin?
 • why – neden?
 • wide – geniş
 • wife – eş (kadın)
 • wild – vahşi
 • will – istek
 • win – kazanmak
 • wind – rüzgar
 • window – pencere
 • wing – kanat
 • winter – kış
 • wire – kablo
 • wish – dilemek
 • with – birlikte
 • within – içinde
 • without – olmadan
 • woman – kadın
 • women – kadınlar
 • wonder – merak etmek
 • won’t – olmamak (gelecek)
 • wood – ağaç
 • word – kelime
 • work – iş
 • worker – işçi
 • world – dünya
 • would – istemek
 • wouldn’t – istememek
 • write – yazmak
 • written – yazılı
 • wrong – yanlış
 • wrote – yazmak (geçmiş)

Y İle Başlayan İngilizce Kelimeler

En çok kullanılan İngilizce y ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları;

 • yard – bahçe
 • year – yıl
 • yellow – sarı
 • yes – evet
 • yet – henüz
 • you – sen
 • young – genç
 • your – senin
 • you’re – sen (olmak)
 • yourself – kendin

İlginizi Çekebilir  👇

👉 Cambridge Üniversitesi İngilizce Kelimeler Listesi PDF (A1, A2, B1)

👉 Oxford Üniversitesi 3000 Kelime Listesi PDF İndir (İngilizce-Türkçe)

👉 İngilizce Öğrenmek İçin En İyi 5 Podcast

👉 İngilizce Öğrenmek İçin En İyi Şarkılar (Kolay-Orta-Zor)

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu