Yaşam

Gerçek Aşk Ne Demek? Gerçek Aşk Nasıl Olur?

Gerçek Aşk Ne Demek? Gerçek Aşk Nasıl Olur?. Gerçek aşkı bulup bulmadığınızı anlamak için öncelikle gerçek aşkın ne demek olduğunu anlamak gereklidir. Gerçek aşkı bilmedikçe, anlamadıkça onu nasıl bulacağımızı da bilemeyiz. Gerçek aşkın tanımı birçok kişiye göre değişse de belli başlı özellikleri her yerde aynıdır.

Gerçek Aşk Ne Demek?

Gerçek aşk, mükemmel bir ilişkiye sahip olmamaktır. Mükemmel bir insana sahip olmak ya da mükemmel bir insan olmak da değildir. Gerçek aşk üçüncü kişileri bir kenara bırakıp aklında ve kalbinde birbiri için yaşayan iki kişidir. Birbirilerinin kusurların görmeyecek kadar sevmek demektir.

Sadakat ve güven gerçek aşkın meyveleridir. Bunun dışında tutku ve şefkat da gerçek aşk ile birlikte hissettiği duygular arasında yer alır.


Gerçek Aşk Nasıl Olur?

Birisine gerçekten aşık olan kişide hem fiziksel hem de duygusal değişimler olur. Aşık olan kişi az uyumaya ve az yemek yemeye başlar. Sadece aşık olduğu kişiyi düşündüğü için dalgınlaşır ve bir şeye odaklanmakta güçlük çeker.

Kişi, aşık olduğu insanı görünce kalbi daha hızlı atmaya başlar. Onunla konuşurken heyecanlanır. Eğer kişi karşılıksız ya da platonik bir aşk yaşıyorsa, o zamanda depresyon emareleri gösterebilir. Büsbütün içine kapanır ve kendisini toplumdan soyutlar. Aşkına karşılık alan kişilerde ise ani duygu patlamaları ve coşkun bir ruh hali gözlemlenir.


Büyük Düşünürlere Göre Gerçek Aşk

Freud: “Yaşam belirtisinin kökeninde duygulanma; duygulanmanın da temeli aşktır”

Geraldy: “Erkeğin yaradılışında sevmek yoktu. Ona aşkı öğreten kadındır”

Geothe: “Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir”

Efes’li Heraklitos: “Duyu organları akilsiz ruhlara hizmet ettikleri zaman kötü tanıklardır. Eşek samani altına tercih eder; köpek tanımadıklarına havlar. Domuz için çamur saf sudan daha değerlidir. Deniz suyu ister temiz ister kirli olsun, balıklar için kurtarıcı insanlar için uğursuzdur.”

Victor Hugo: “Aşk bir deniz, kadın onun kıyısıdır.”

Paul Henri D. Holbach: “İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir”

Holty: “Aşk kulübeyi altından bir saraya benzetir.”

Albert Hubbart: “Aşk yaşamdır deriz, ancak umutsuz inançsız aşk ölümden beterdir.”

Konfüçyus: “Dinsel erdem, insanlığı sevmekle olanaklıdır. Bu sevgi hissi, aileden toplumdan hükümete dek karşılıklı olarak uzamalıdır”

François La Rocheffoucauld: “Tüm duygularımız ve tutkularımız rastlantı ve çıkarın eseridir ve bizim erdem, aşk, karşılık beklemezlik dediğimiz şeyler de hoşgörülerden başka bir şey değildir. adalet aşkı nedir? Adaletsizlik ıstırabından korkmaktır. aşk sahip olduklarımızın bizden alınması korkusudur. aşk duyuların bir hummasıdır.”

Mevlana: “Bir aşkı başka aşk söndürebilir. Askta ne yükseklik, ne alçaklık, ne de akillilik ve akilsizlik vardır. Hafızlık, şeyhlik, müritlik yoktur. Sadece kepazelik, aşağılık ve rintlik vardır. İnsanin toprağını aşk şebnemi ile yoğurdukları için alemde yüzlerce fitne ve kargaşalık peyda olur. aşkın yüzlerce neşteri, ruhun damarlarına sokuldu ve oradan gönül adi verilen bir damla aldı… aşk öyle engin bir denizdir ki, ne kenarı vardır, ne de ucu bucağı.”

Moliere: “Kadınların büyük tutkusu aşkı ilham etmektir. İnsanı aşkın güzellikleri yaşatır.”

Montaigne: “Aşk utanma ve çekinmenin olduğu yerde vardır.”

Mu-Ti: “Kim başkasını severse kendisi de sevilecektir. Başkalarını kazandırmış olan kendisi de kazanmış olacaktır. Tüm insanlar kendileri arasında karşılıklı bir sevgi hissederlerse, güçlüler zayıfları avlayamazlar, sayıları çok olanlar daha az sayıdakileri, baskıları altına alamazlar. Zenginler yoksulları asla baskıları altına alamazlar, usta olanlar da beceriksizlerle alay edemezler. Sevgide tarafsızlık, kişisel sevgide yanılmayı önler; tarafsız sevgi kişisel sevginin de güvencesidir.”

Newton: “Aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarına duvar ördükleri için yalnız kalırlar.”

Robert Owen: “İnsana karşı sonsuz bir sevgi ve şefkat duyabilmek için dinsel inançlardan kurtulmak gerekir.”

Pascal: “Aşk iradenin ereğidir. Her çeşit dışsal emir ve baskılardan çok usa uymak gerekir. İradenin ereği olan bu asktan başlayıp tutkuda sona eren bir yasam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse ‘aşk’ı yeğ tutarım. Biz aşk karakteri ile doğarız. aşk ruhumuz yetkinleştikçe gelişir ve bizi güzel görünen şeye sürükler. Bundan sonra artik bizim bu alemde sevmekten başka bir şey için var olduğumuzdan kim kuşkulanır? … aşkın konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduğu için dışarıda aradığı bu güzelliğin örneğini kendi içinde bulması gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiği kadar kendisine yaklaşanı sever. Sevmeye başlayınca eskisinden bambaşka bir insan olduğumuzu anlarız. Aşktan söz ede ede insan aşık olur.”

J. J. Rousseau: “Aşk mutluluğunu evlendirdikten sonra da sürdürebilseydik, dünya cennet olurdu. Duygulu gönüller sevginin her türlüsü için duygulu değil mi?”

Shakespeare: “Değişiklikle karşılaşınca değişen aşk, aşk değildir… aşk gözle değil ruhla görülür.”

Madame De Scudery: “İnsan sevmeye başladı mı, yasamaya da başlar.”

Schiller: “Ey aşk, güzel ve kısasın… aşk insani birliğe, bencillik yalnızlığa götürür.”

Seneca: “yalnız akilli bir insan sevmesini bilir. Sevip de yitirmek, sevmemiş olmaktan daha iyidir.”

Stendal: “Aşk, coşku ve tutku olduktan sonra insan hiç sarsılmaz, bunlar olmayınca yasam neye yarar”

Cenap Sehabettin: “Kadın olsun, kitap olsun cildine aldanmayıp içindekilere bakılmalıdır.”

Mark Twain: “Hiç kimse uzun süre evli kalmadıkça gerçek aşkın ne olduğunu anlayamaz.”

Voltaire: “Aşk bir tablodur, onu doğa çizmiş ve hayal süslemiştir. tanrı kadınları erkekleri evcilleştirmek için yarattı.”

Aristo: “Sevmek acı çekmektir, sevmemek ölmek. sevmek zevktir ama yalnız sevilmenin hiçbir zevki yoktur”

Augustinus: “Sevgi ruhun güzelliğidir.”

Franz Xaver Von Baader: “Özgürlük aşk değildir, yalnız aşkın kapısıdır.”

François Bacon: “Büyük insanlarda, liyakat sahibi olanların kendilerini budalaca aska kaptırdıkları görülmez. Büyük ruhlar ve büyük isler askla uzlaşmaz”

Bailey: “Aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır”

Balzac: “Aşk yaşamında kadın, ancak hünerli bir çalgıcının elinde dile gelen bir lir gibidir. Kadınlar bizleri sevdikleri zaman her suçumuzu bağışlarlar”

Basta: “Erkek az fakat sık sever, kadın ise çok ancak bir kez sever”

Jeremy Bentham: “Aşk hazzı, dostlukla duyu hazlarından yoğrulmuştur”

Bulor: “Aşk cennetin dilinden bize kalan tek andır”

Antoine Bret: “aşkın ilk soluğu mantığın son soluğudur”

Jacob Boehme: “İstek, hareket/genişleme, yön veren tezlere bilgelik eklendiğinde aşk olur”

La Cordaire: “Aşk her şeyin başlangıcı, ortası ve sonudur”

Dante: “Geniş varlık denizinin her yanında geniş bir aşk akışı vardır. Fiziksel devinim, bitkisel yasam, zihinsel yasam… hep evrensel aşkın derece derece yükselen aşamalarını oluşturur. Aşağı derecelerinde yanılmayan aşk, akılla aydınlandığı zaman iyilik ve kötülüğe eğilim kazanır.. aşk kusursuz olmayan iyiliklerin üzerinde de vardır. Hatta irade, hile ve şiddet kullanmak yoluyla bir başkasının kötülüğüne çalışmış olsa bile yine aska uyar. Kötülükler asktan uzaklaşma oranında bir takim derecelere sahiptir ve kötülük aska yaklaşmak için sarf ettiği üç oranında erdeme yaklaşmış olur… cehennem bile adalet kadar aşkın eseridir.”

Eugene Delacroix: “Aşkı anlatabilmek için yeryüzünde var olan dillerden başka bir dil ister”

Descartes: “Bir şey kendimiz için iyi, yani uygun gibi sunulmuşsa ona karşı aşk duyarız.”

Duclos: “Aşk bıkılmayandır. Her şeyden bıkılabilir ama asktan … hayır”

Epiktet: “Hareket etmenin nedeni ‘istek’ ve ‘sevmektir’, bu ise düşünmektir. aşk tutkudur. İyi ya da kötünün ne olduğunu fark edemeyen insan nasıl sevebilir”

Epikür: “Bilge olan evlenmez. Evlense bile aşkın vehimlerine kapılmaz… Bir uygarlığın yetkinliği ve insanlığı ancak kardeşlik ve sevgiyle olasıdır.”

Douglas Ferrola: “Aşk kızamığa benzer, insan ne kadar geç yakalanırsa o kadar ağır geçer.”

Faulkner: “Aşkı kitaplara soktukları iyi oldu, yoksa belki de başka yerde yasayamayacaktı.

Fenelon: “Sevmeden yasamak yasamak değildir. Az sevmek ise sürüklenmektir.”

Feuerbach: “varlık sezginin, duyunun ve aşkın bir sırrıdır. Bu kişi, bu şey yani bireysel, yalnız duyumda, yalnız askta, mutlak bir değere sahiptir. Sonlu ve sonsuz orada bulunur. aşkın sonsuz derinliği ve aşkın gerçeği, bununla yalnız bununla kaimdir” “… En derin ve en yüce gerçekler duyumlarda saklıdır. Böylece genel olarak başımız dışında bulunan bir nesne varoluşun gerçek ve ontolojik belgesi aşktır, varoluşun asktan ve duyumdan başka belgesi yoktur.”

Costance Foster: “Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan yıkılmaz bir kaledir”

François M. C. Fourier:
1) Geçici ya da keyif verici asklar ki, bu oyuncular, kahpeler, arsızlık aşkları gibi şekillere ayrılır.
2) Az çok bir süresi fakat kısır asklar ki, bunlar gözde aşklardır.
3) yalnız bir çocuk doğurtan geçici asklar ki, bunlar dölleyen aşklardır.
4) Karılar ve kocalar aşkıdır ki, bu iki tarafın isteği ile yıllarca sürer ve bir çok çocuk doğurturur. Fakat bunlar birbirleriyle yaşayıp yaşamamakta serbesttir.”


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu