Üniversite

İcra Katibi Nasıl Olunur? İcra Katibi Maaşları 2024 Ne kadar?

Adalet Bakanlığı İcra Kâtibi Alımı duyurusundan sonra Sözleşmeli İcra Katibi Nasıl? olunur araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

İcra Katibi Nasıl Olunur? İcra Katibi Maaşları 2024 Ne kadar? Devlet dairesinde memur olarak çalışan İcra Kâtipleri, Adalet Bakanlığı’nda bulunan İcra Müdürlüklerinde görev yaparlar. Sözleşmeli İcra Kâtipleri Nedir, Ne İş Yapar? sorusunun cevabını da içeriğimizde bulabilirsiniz. İcra Katibi hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

İcra Katibi Nasıl Olunur?

İcra Katipliği yapabilmek için hukuk fakültesinden mezun olmak gibi bir koşul bulunmamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında icra katipliği alımları için genelde 4 yıllık lisans mezuniyeti olma şartı aranmaktadır. Buna rağmen yine de 2 yıllık ön lisans mezunlarına da bazen alım gerçekleştirilebilir. Bunun sonucunda verilecek karar durum ve şartlara göre 4 yıllık ve 2 yıllık mezunlar da görevlendirilebilir.

İlk şart arasında mezuniyet deresi bulunur ve sonrasında ise KPSS sınavına girme şartı aranmaktadır. icra katipleri için belirlene puanlar 75 ve 82 arasında değişiklik gösterir ve sonrasın kurum içi kamuda çalışmak üzere yapılan ilanlara başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Özetleyecek olursak İcra Katibi olmak için 4 yıllık lisans bölümü mezunu olması şartı aramaktadır. Bazı ilanlarda ön lisans mezunu olan kişilerin de icra memurluğu mesleğine atamalarının yapıldığı görülür. İcra katipliği için KPSS’den aranan şartlara uygun olarak bir puana sahip olunmalı.

İlanlar içerisinde kapsama alanına giren başvuru şartları ise şunlar:

 • Adayın görev yapması için bir engel teşkil edecek hastalığın olmaması,
 • Arşiv araştırmasına bakıldığında sonucunda olumlu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

İcra Katibi Ne İş Yapar ?

İcra katibi ne iş yapar diye merak edenler için icra katipleri icra işlemlerinden sorumlu olan memurlardır. İcra belgelerinin ve paraların tutulması icra memurlarının görevlerindendir. Gerekli olan durumlarda icra işlemlerini gerçekleştirmek için müdürlük dışında çalışmaya giderler.

 • Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki inceleme işlemleri sonrasında önemine bakılarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılması işlemlerini yapar.
 • Hacze gidildiğinde borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar.
 • Haciz işlemleri başladığında, haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yaparak alacak miktarı kadar malların haczini gerçekleştirir.
 • Haciz işlemleri esnasında yapılan her türlü işlemi tutanak altına almak.
 • Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçesini kaydederek bir nüshasını borçluya verilir ve borçlunun üç gün içerisinde vergi dairesine delillerle birlikte başvurmasını ister.
 • Haciz sırasında borçlu veya borçlular tarafından gösterilecek tepkiler üzerine güvenlik görevlisi çağırmak.
 • Haciz bildirim defterine bildirimleri kayıt altına alarak haciz işlemlerini bu defterden takip etmek.
 • Borcun alacağı maaş ve kira benzeri gelirlerden tahsilatı yapılacaksa borçlunun hesabı bulunan banka veya çalıştığı iş yerine tebligat çıkararak 7 gün içinde itiraz olmaması durumunda tahsilatı gerçekleştirmek.
 • Haciz sırasında yapılan nakit veya kıymetli eşya tahsilatlarını, aynı gün veya ertesi gün ilgili vezneye teslim etmek.

Katiplik Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden “www.turkiye.gov.tr” adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İcra Katipleri kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaya hak kazanan kişilerdir ve özel sektörde istihdam etme gibi bir durum söz konusu değildir. Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kurumların bünyesinde istihdam etmek üzere görevlendirme yapılır.

İcra memurlarına göre belirlenen çalışma saatleri de diğer memurluklarda olduğu gibi genel olarak 08:00 ile 17:00 saat aralığında belirlenmiştir. Haftalık 40 saat çalışma sağlarlar ve daha uzun çalışmalar da memur için fazla mesaiden sayılarak ona göre ödeme alınma gerçekleşir. Genel olarak hafta içi çalışma gerçekleşse de nadir olarak hafta sonu da çeşitli iş ve işlemler için çalışmaktadırlar.

İcra katipliği için akıllarda şüpheyle yaklaşılan bir konu da sanılan durumun aksine çok hızlı klavye kullanmalarının zorunlu olmasıdır ve icra katiplerinin böyle bir zorunluluk getirilmemiştir. Bu zorunluluk zabıt katipleri için getirilmiş bir şarttır.


İcra Katibi Maaşları 2024 Ne Kadar?

İcra katibi maaşlarını etkileyen pek çok unsur bulunur. Personelin eğitim durumu, aile durumu, çocuk durumu, sigorta ve BES kesintisi, fazla mesai, ek tazminat gibi unsurlar aylıklar üstünde etkilidir. Bu kapsamda icra katibi maaşları şu şekildedir;

2024 zabıt katibi maaşları ortalama 28.000 ile 63.000 TL kadar deneyime ve kıdeme, görev yapılan il ve ilçeye göre değişebilmektedir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 İcra (Haciz) Memuru Nasıl Olunur? 

👉 Mübaşir Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu