Üniversite

Mübaşir Nasıl Olunur? Maaşları Ne Kadar?

Mahkemelerde bir çok meslekle alakalı bölümler vardır. Mübaşir’de mahkemelerde yardımcı personeldir. Davaya katılacakların salona çağrılması öncelikli görevleri arasında olan mübaşirler hakkında bir çok şey merak edilmektedir. Mübaşir Nasıl Olunur? Mübaşir Ne İş Yapar? Mübaşir Olmak İçin Şartlar Nelerdir? Mübarşir Maaşları Ne Kadar?  İşte o merak edilen tüm detaylar..

Mübaşir Nedir? Ne Demek?

Mübaşir kelimesi Arapça kökenlidir. Mahkemede duruşmaya girecek olanları, tanıkları, yakınları çağıran kişidir. Yargıcın, hakimin emirlerini bildiren bu kişiye mübaşir denir. Mübaşir; mahkemelerde duruşmaya girecek davalı/davacı kişilere ve tanıklara çağrıda bulunan, hakimin emir ve beyanlarını bildiren, gerekli evrak ve dokümanların takibini yapan kişilerdir. Mübaşirler “Çağrıcı” olarak da adlandırılır. Mübaşirler, Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde görev alan, duruşmanın disiplininden sorumlu kişilerdir. Duruşma boyunca hakime yardımcı olurlar ve genel anlamda duruşma işleyişinin sağlıklı olarak yürütülmesinden sorumludurlar.


Mübaşir Ne İş Yapar?

• Dava sırasında mahkemeye sunulacak belge, bilgi ve kanıtları hakime ulaştırırlar.
• Duruşmada konuşmak isteyenlerle ilgilenirler.
• Duruşma ertelenirse taraflara bilgi verirler.
• Gizli duruşma olması durumunda düzeni, gizliliğin getirdiği güvenlik esaslarını koordine ederler.
• Hakim ile duruşmadaki taraflar arasında ilişkiyi koordine ederler.
• Mahkemelerde duruşma öncesinde tarafları ve muhatapları salona çağırırlar.
• Mahkeme salonunda sessizliği, disiplini ve düzeni sağlarlar.
• Mahkemede görevli kişilerin posta iş ve işlemleri ile ilgilenirler.
• Resmi üniformaları ile çalışırlar. Çalışma düzen ve kurallarına uyarlar.


Mübaşirlerin Görevleri Nelerdir?

• Dava taraflarının sunacakları bilgi ve belgeleri hakime ulaşmasını sağlar.
• Gerçekleşecek olan duruşmada tarafları salona çağırmayı sağlar.
• Gerçekleşen duruşmaların herhangi bir sebep dolayısı ile ertelenmesi halinde davalılara bu durumla ilgili bilgi verir.
• Mahkeme salonunda duruşma öncesi katılanlar için disiplini sağlar.
• Mahkeme salonunda gerçekleştirilen duruşma aşamasında konuşmak isteyenler için karar verme görevlerini tamamlar.
• Mahkemeye bağlı olan posta işlerini tamamlama görevini üstlenir.
• Mahkeme salonunda eğer gizli bir duruşma olacak ise gizli olduğuna dair bilgi levhaları asma görevini gerçekleştirir.
• Resmi üniforma giyer ve bu şekilde görev alır.
• Bu görevlerin dışında mübaşirler kanunda yürürlükte olan yasal görevlerini de yerine getirmelidir.


Mübaşir Nasıl Olunur?

Mübaşir olmak için ilk olarak KPSS sınavına Lise mezunu sıfatı ile girilmesi ve bu sınavdan en az 70 puan alınması gerekmektedir. Bu şartın sağlanması ile birlikte sözlü olarak mülakat yapılmaktadır. Mülakatın tamamlanması neticesinde uygun görülen adaylar görevlerine atama yöntemi ile başlatılmaktadır.


Mübaşir Olmak için Hangi Eğitimleri Almak Gerekir?

Mübaşir olmak için herhangi bir kurs ve sertifika programı yoktur. Mübaşir olmak isteyen kişiler, KPSS sınavından geçerli not aldıktan sonrasında tabi tutulacakları sözlü sınavlar için Genel Hukuk, Matematik, Türkçe, Mantık, Coğrafya, Tarih, Kalem Mevzuatı derslerinde başarılı olmalıdır.


Mübaşir Olmak İçin Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adalet Bakanlığı personel alımı için genel şartlar şu şekilde;

• Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Türk vatandaşı olmak,
• Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)
• 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
• 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
• Kamu haklarından mahrum olmamak,
• Mübaşir Alımı İçin Özel Şartlar Nelerdir?
• En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
• Sözlü sınava, merkezî sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı
• alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
• Zabıt kâtipliği ve mübaşirlik pozisyonlarına istihdam edilecekler için genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına göre değerlendirilecek.

Atamalar Nasıl Yapılır?

Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edilmek istenilen komisyon için ilan edilen pozisyonun 10 katı kadar aday çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı puanı alanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.


Mübaşir Olma Şartları Nelerdir?

• Adayların KPSS’den en az 70 puan almaları gerekmektedir.
• Adayların devlet memuru olma şartlarını taşımaları gerekir.
• Adayların en az lise mezunu olması şarttır.
• Önlisans ve lisans mezunları da bu mesleği yapabilir.
• Sağlık durumlarının mesleği yapmaya engel teşkil etmemesi gerekir.


Mübaşir Maaşları Ne Kadar?

Mübaşirlarin aldıkları maaşları etkileyen pek çok unsur bulunmaktadır. Eğitim durumu, aile ve çocuk yardımı, sigorta ve BES kesintisi, ek tazminat, fazla mesai gibi unsurlar belirleyicidir. Ayrıca derece ve kıdem ile hizmet yılı da önemli faktörlerdir. Bu kapsamda mübaşir maaşları her yıl toplu sözleşme zamlarına da bağlı olarak değişir. Mübaşir maaşları 2022 yılı itibari ile 9.500 TL civarındadır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 İcra (Haciz) Memuru Nasıl Olunur? İcra Memuru Ne İş Yapar?

👉 İcra Katibi Nasıl Olunur? İcra Katibi Maaşları Ne kadar?

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu