Öğrenci Gazetesi

TYT Kimya Formülleri PDF İndir

TYT Kimya Formülleri PDF İndir. Yüksek Kurumlar Sınavı (YKS)’ye hazırlanan öğrencilere kaynak olabilmesi için TYT Kimya Formülleri PDF dosyasını paylaştık. TYT sınavında 7 tane Kimya sorusu çıkmaktadır. Geçmiş yıllara ait TYT Kimya sorularını incelediğinizde soruların genel olarak bilgiye ve formüllere dayalı yorum soruları olduğunu görebilirsiniz bu nedenle TYT Kimya formüllerini bilmek önemlidir.

TYT Kimya Formülleri PDF

TYT Kimya sınavına özel hazırlanmış tüm TYT Kimya formülleri PDF dosyasını indirerek bilgisayarınıza veya telefonunuza indirip kolayca ulaşım sağlayabilirsiniz. Ayrıca çıktısını alıp çalışma masanızın bir kenarına yapıştırabilirsiniz. Formülleri ezberlemeye çalışmayın, mantığını çözmeye çalışın. Bol bol fizik testleri çözerek formülleri pekiştirmeye çalışın. Emin olun çok fazla yararını göreceksiniz.

 1. Mol hesaplaması: n = m/M
 2. Yoğunluk hesaplaması: d = m/V
 3. Boyle-Mariotte Kanunu: P₁V₁ = P₂V₂
 4. Charles Kanunu: V₁/T₁ = V₂/T₂
 5. Gay-Lussac Kanunu: P₁/T₁ = P₂/T₂
 6. Avogadro Kanunu: V₁/n₁ = V₂/n₂
 7. pH hesaplaması: pH = -log[H₃O⁺]
 8. İyonik denge sabiti: K = [ürünler]/[reaktifler]
 9. Elektron konfigürasyonu: 1s²2s²2p⁶…
 10. Lewis yapısı: atomlar ve bağları gösteren diyagram
 11. Hesaplanan değerlerin hassasiyeti: belirli sayıda anlamlı rakam
 12. İyonik bağ: elektron transferiyle oluşan bağ
 13. Kovalent bağ: elektron paylaşımıyla oluşan bağ
 14. Elektronegatiflik: atomun elektronları çekme yeteneği
 15. Hidrojen bağı: hidrojen atomunun elektronegatif atomla oluşturduğu bağ
 16. Redoks tepkimeleri: elektron transferiyle gerçekleşen tepkimeler
 17. Oksidasyon sayısı: bir atomun elektron kazanma veya kaybetme derecesi
 18. İndirgenme: elektron kazanma
 19. Oksidasyon: elektron kaybetme
 20. Faraday kanunu: Q = nF
 21. Elektrokimyasal hücre: kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü sistem
 22. Elektrolit: sulu çözeltilerde iyonlarına ayrışabilen bileşik
 23. Elektroliz: elektrik akımı kullanarak kimyasal tepkimeleri gerçekleştirme
 24. Hız denklemi: hız = k[A]ᵐ[B]ⁿ
 25. Aktivasyon enerjisi: tepkimenin başlaması için gereken enerji
 26. Entalpi: bir sistemdeki enerji değişimi
 27. Entropi: düzensizlik veya rastgelelik derecesi
 28. Gibbs serbest enerjisi: ΔG = ΔH – TΔS
 29. Kinetik enerji: hareketli cisimlerin enerjisi
 30. Potansiyel enerji: cisimlerin konumlarından kaynaklanan enerji
 31. İzotop: aynı proton sayısına sahip, farklı nötron sayısına sahip atomlar
 32. Aktivite dizisi: metallerin indirgenme yeteneklerini sıralayan liste
 33. Elektrokimyasal seri: metallerin indirgenme potansiyellerini sıralayan liste
 34. Katalizör: tepkimenin hızını artıran madde
 35. Hız sabiti: tepkimenin hızını belirleyen sabit
 36. Nötralizasyon tepkimesi: asit ve bazın tepkimesi sonucu tuz ve su oluşumu
 37. Puf noktası: tampon çözeltinin pH’sının değişmeyen noktası
 38. İzomeri: aynı moleküler formül, farklı yapısal formül
 39. Polimerizasyon: monomerlerin birleşerek polimer oluşturması
 40. Kinetik moleküler teori: gaz moleküllerinin hareketini açıklayan teori
 41. Elektrofil: elektron çeken reaktif
 42. Nükleofil: pozitif yüklü veya elektron eksikliği olan reaktif
 43. Heterojen kataliz: katalizör ve reaktifler farklı fazlarda
 44. Homojen kataliz: katalizör ve reaktifler aynı fazda
 45. İyonizasyon enerjisi: bir atomun elektronunu kaybetmek için gereken enerji
 46. Elektron affinitesi: bir atomun elektron kazanmak için yaydığı enerji
 47. Elektrokimyasal hücre potansiyeli: E = E° – (0.0592/n)logQ
 48. İzotermal süreç: sabit sıcaklıkta gerçekleşen süreç
 49. İzobarik süreç: sabit basınçta gerçekleşen süreç
 50. İzokorik süreç: sabit hacimde gerçekleşen süreç

İlginizi Çekebilir  👇

👉 TYT Kimya Konuları ve Soru Dağılımı (ÖSYM)

👉 TYT Kimya Son 10 Yıl Çıkmış Sorular PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu