Üniversite

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur? Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?. Bir çok üniversite öğrencisi okuduğu üniversitede Akademisyen olmak ister. Eğer böyle bir hayaliniz var ise ilk basamak Araştırma Görevlisi olmaktır. Araştırma görevlileri inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen görevleri yapan öğretim elemanlarıdır. Araştırma görevlisinin en çok yaptığı görevler sınavlarda gözetmenlik yapmak ve dersten sorumlu öğretim üyesinin olmadığı zamanlar derslere girmektir. Peki  Araştırma Görevlisi Maaşları 2024 Ne Kadar? İşte tüm merak edilenler…

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Bir çok üniversite mezunu bulundukları üniversitede kalmak ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışmayı amaçlamaktadır. Bu görev tanımı içerisinde ilgili konu hakkında inceleme, araştırma, tezler ve deneyler açısından yapılan çalışmalara yardım etmek yatar. Araştırma görevlileri bu konular hakkında ele alınan çalışmaları için destek sağlar.

Yetkili organlar tarafından görevlendirilen araştırma görevlileri; tezler, deneyler, araştırma ve inceleme gibi konularda üniversitede gerekli yardımı sağlamaktadır. Fakülte mezunu olan pek çok gencin hayalini süslediği araştırma görevlisi mesleği, kendi içerisinde 2 farklı kategori üzerinden ele alınır.

 • Üniversitelerin kadrosuna en fazla 3 yıl olmak suretiyle atanan öğretim elemanları,
 • Enstitü kadrosu bünyesinde lisansüstü eğitimi boyunca atanan araştırma görevlileri.

Lisansüstü eğitimi süresince atanmış olan bu araştırma görevlileri, eğitim tamamlandıktan sonra kurum ile ilişkileri kesilir. Özellikle 2016 yılı itibariyle çıkarılan madde üzerinden, araştırma görevlileri bundan sonra üniversitelerin cari açık kadro programı kapsamında alımları yapılacak. Tabi bunun olması için bazı şartlar bulunmaktadır. Böylece eğitim gördüğünüz üniversite içerisinde ya da farklı üniversitelerde araştırma görevlisi olma hakkını elde edebilirsiniz.

İki tür araştırma görevlisi alımı bulunmaktadır.

 • ÖYP ile araştırma görevlisi alımı ve normal araştırma görevlisi.
 • ÖYP ile araştırma görevlisi alımı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ ında yer alan hükümlere göre yürütülmektedir.
 • Normal araştırma görevlisi alımı ise Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan

Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülmektedir.


Kimler Araştırma Görevlisi Olabilir?

Araştırma görevlisi olmak için lisans mezunu olmak yeterlidir. YÖK’ün web sayfasındaki ilanlarda araştırma görevlisi kadrosu için gerekli şartlarda kimi zaman yüksek lisans yapıyor olmak, yüksek lisans yapmış olmak, doktora yapıyor olmak gibi şartlar konulabilir. Bu kadrolara lisans mezunu birisi olarak başvuramazsınız. Siz, başvuru şartlarında size uygun olan kadrolara başvurmalısınız.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 33. maddesine göre ” Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır. “ olarak tanımlanmaktadır. Burada ilgili diğer görevler tanımlanırken farklılık gösterebilmektedir. Araştırma görevlisinin en çok yaptığı görevlerden biri sınavlarda gözetmenlik yapmaktır. Bunun yanında derslerden sorumlu öğretim üyesinin konferanslara ya da bilimsel toplantılara katılması gerekçesiyle araştırma görevlileri zaman zaman derslere girebilir. Diğer yandan ana bilim dalı başkanının görüşleri doğrultusunda bölümle alakalı diğer işleri de gerçekleştirebilir.


Araştırma Görevlisi Olmak İçin Neler Gereklidir?

Araştırma görevlisi olmak için ALES sınavına girmek gerekmektedir. ALES’ den adlı sınavdan da en az 70 puan almanız gerekmektedir.

 • İlanın başvuru tarihinden itibaren 35 yaşını doldurmama şartı gerekmektedir.
 • Yabancı dil sınavından en az 50 puan almak gerekmektedir. Bu şartlar hemen hemen tüm üniversitelerde aynıdır.

Normal Araştırma Görevlisi Alımı Nasıl Olmaktadır?

Adayların önce ALES’ e girmesi gerekmektedir. ALES sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir. ALES’ ten en az 70 ve YDS’den en az 50 alanlar, ilan edilecek kadrolara başvurulabilir.
Ayrıca başvuracak adayların, ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekir.

1- Ön değerlendirme: İlan edilen kadro sayısının 10 katına kadar aday, ALES puanının %60’ı (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ı esas alınarak ilan edilir. Meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’i ve lisans mezuniyet notunun %30’u dikkate alarak belirleme yapılır.
2- Giriş sınavı: İlan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yazılı olarak yapılır. Ancak yabancı dil okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleki ifade ve bilgi becerisi ile anlatım yeteneğini ölçecek şekilde sadece sözlü sınav yapılır.
3- Son değerlendirme: ALES notunun %30’u (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’u, yabancı dil puanının %10’u ve giriş sınavı notunun %30’u esas alınarak değerlendirme yapılır. Meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’i (merkezi sınavdan muaf tutulacak adayların değerlendirilmesinde; son üç yıla ait merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir), lisans mezuniyet notunun %30’u ve giriş sınavı notunun %35’i hesaplanarak, ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirlenir. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır.


Merkezi Sınavın (ALES) Aranmayacağı Durumlar Nelerdir?

 • Doktorasını tamamlamış olanlar,
 • 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar,
 • Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri,
 • Yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında,
  merkezi sınav şartı aranmamaktadır.

YDS Şartının Aranmayacağı Durumlar Nelerdir?

Meslek Yüksekokullarına yabancı dil okutmanı alımı hariç araştırma görevlisi dahil diğer öğretim elemanı kadrolarına başvurularında yabancı dil şartı aranmamaktadır.

Araştırma görevlisi ilanları YÖK’ün resmi sitesinde yayımlanmakta ve şartları tutan adayları, ilandaki metne göre posta yoluyla ve internet üzerinden başvuru yapmakta ve yukarıdaki değerlendirme sıralamasına göre araştırma görevlisi kadrolarına alınmaktadır.


ÖYP İle Araştırma Görevlisi Alımı Nasıl Olur?

ÖYP ile araştırma görevlisi alımı YÖK tarafında yürütülmektedir. İlanlar ve başvurular YÖK’ün internet sitesi üzerinden merkezi olarak alınmakta ve merkezi olarak sonuçlandırılmaktadır. ÖYP ile araştırma görevlisi olmak isteyenlerin de, ALES’ e girmesi gerekmektedir.

ÖYP ile Araştırma Görevlisi alımına esas ÖYP puanı şu şekilde hesaplanmaktadır;

1- ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15’i dikkate alınır. YÖK isterse bu dağılımı değiştirebilmektedir.
2- Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda ise; ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20’si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25’i, Alan Sınav Puanının % 40’ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15’i dikkate alınır. Alan sınavı, sözlü olarak yapılmaktadır. Sözlü sınav, ilan edilen kadroların 4 katı kadar adaya uygulanmaktadır. YÖK, 26 Haziran’da yaptığı açıklamada şuan için her alanda değil sadece Temel Tıp Bilimleri ve Temel İslam Bilimlerinde alan sınavı yapılmasını kararlaştırmıştır. Tıklayınız.

Atamalar; yabancı dil puanı 50’nin altında olanlar için en çok bir yıl, yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılmaktadır.

ÖYP kapsamında;

 • Araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar,
 • Göreve başladıktan sonra istifa edenler ile
 • Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulunduğu için ataması yapılmayanların,
  yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki yıl süreyle % 20 oranında düşürülür.

Araştırma Görevlisi Yaş Sınırı Var Mı?

Araştırma görevlisi olma şartlarını yanıtlamaya devam ederken araştırma görevliliğinin yaş sınırından da söz edilebilir. Buna göre araştırma görevlisi olmak için başvuracak kişilerin 35 yaşını aşmamış olması gerekir. 35 yaşını aşmış olan kişilerin üniversitelerin açmış oldukları ilanlara başvurmaları halinde ise başvurularının kabul edilmeyeceği söylenebilmektedir.


Araştırma Görevlisi Maaşları 2024 Ne Kadar?

Araştırma görevlileri, veri toplama, analiz etme ve raporlama gibi görevleri yerine getirirler. 2024 yılında bir araştırma görevlisinin maaşı ortalama 35.000 TL‘dir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Okutman Nasıl Olunur?

👉 Akademisyen Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

4 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu