Üniversite

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? A-B-C Sınıfı Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur? A-B-C Sınıfı Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca çalışma hayatını daha güvenli hale getirmek için 2013 yılında  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğü konuldu. Çalışanların risk altında bulunduğu işletmelere iş güvenliği danışmanlık hizmeti almaları zorunlu hale getirildi. İş Güvenliği Uzmanları kazaların ve yaralanmaların en aza indirilerek işletmenin ne gibi önlemler alacağını belirler. Belirlenen risk tedbirleri işletmeye sunulur ve işletmenin tedbirleri alması iş güvenliği uzmanlarınca takip edilir. Gelin hep birlikte İş güvenliği uzmanı olmak için ne mezunu olmak lazım? İş güvenliği uzmanı ne iş yapar? öğrenelim.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenen teorik kısmı 180 saatten ve uygulama kısmı 40 saatten oluşan eğitim programına katılmak gereklidir. Eğitim sonrası yapılan sınavda 100 üzerinden 70 puan alan adaylar İş Güvenliği Uzmanı olabilirler.

İş güvenliği uzmanlarının eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseleridir.

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 • 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
 • İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;

 • (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşıyor olması gereklidir.

 1. Üniversitelerin İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olanlar,
 2. Mühendislik ve Mimarlık fakültesinden mezun olanlar
 3. Teknik öğretmenler, fizik, kimya, biyoloji bölümlerinden mezun olanlar

Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarınca yapılan eğitimleri bitirmeleri ve devamında ÖSYM tarafından düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği sınavında başarılı olmaları halinde iş güvenliği uzmanlığı belgesini almaya hak kazanırlar.

 • A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
 • B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinde,
 • C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar ise az tehlikeli işyerlerinde görevlendirilirler.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

 • İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek.
 • İşyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurmak.
 • Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
 • Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dahilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçmek ve işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri?

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 12 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 24 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 5 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; ayda en az 36 saat, buna ilave olarak işçi başına ayda en az 10 dakika.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 750 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. İşçi sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan işçi sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.

İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden düşülür.


İş Güvenliği Uzmanı Maaşları 2024 Ne Kadar?

A Sınıfı iş güvenliği uzmanlarına 2023 yılı itibari ile iş güvenliği uzmanları, meslekte tecrübe edindikçe 24 bin TL ile 54 bin TL aralığında maaş alabilirler.

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarını 2023 yılı itibari ile 38 bin TL’ye kadar maaş alabilirler.

C Sınıfı iş güvenliği uzmanlarına 2023 yılı itibari ile Meslekte ilerleyen ve tecrübe kazanan kişiler, 24 bin TL’ye kadar maaş alabilirler.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Okutman Nasıl Olunur?

👉 Akademisyen Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu