Üniversite

Mali Müşavir Nasıl Olunur? Mali Müşavir Maaşları 2024 Ne Kadar?

Mali Müşavir Nasıl Olunur? Mali Müşavir Maaşları 2024 Ne Kadar?. Mali Müşavir devlet tarafından 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) kanunundan dolayı defter tutmak ve beyanname vermek gibi işlemleri yürütmek için yetkilendirilmiş kişilerdir. Gelin hep birlikte Mali Müşavir hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Dünyadaki en önemli mesleklerden biri olan mali müşavirlik mesleğinin ne iş yaptığını ne kadar kazandığını pek bilmeyiz. Gerçek ve tüzel kişilerin ya da kurumların hesap bilgilerinin düzenlenmesi, analizi, varlık ve borç girişi ile sermaye hesabı gibi önemli işlemleri yapan bu Mali müşavirler hakkında bilmediklerimiz ve merak ettiklerimiz sizler için bu yazımızda toplandı. İşte o merak edilen ve öğrenilmek istenilen sorular ve cevapları..

Basitçe tanımlamak gerekirse devlet tarafından 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) kanunundan dolayı defter tutmak ve beyanname vermek gibi işlemleri yürütmek için yetkilendirilmiş kişilerdir. Bir mali müşavir olabilmek için aşağıda bahsettiğim bölümlerden mezun olmak, staja başlama sınavından geçmek, 3 yıl staj yapmak ve Yeterlilik sınavını kazanmak gerekiyor. Bu işlemler de yaklaşık 8 senelik bir emek vermeyi gerektiriyor.

Bir mali müşavir olabilmek için ilk önce ilgili kanunda adı geçen bölümlerden mezun olmanız gerekmektedir. Ardından yaşadığınız ilde veya ilinizin bağlı bulunduğu serbest muhasebeci mali müşavir odasına Staj Başlatma sınavına girmek için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Toplamda 3 yılda 9 kere girme hakkınız olan bu sınavı kazanmak mesleğe adım atmak için ilk aşamadır. Bu sınavda Genel Kültür sorularının yanı sıra, Finansal Yönetim ve Genel Muhasebe, Finansal Tablolar Analizi, Maliyet Muhasebesi, Denetim, Vergi Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku gibi derslerin yanı sıra İngilizce derslerinden sorular bulunmaktadır. Bu sınavı geçebilmek için puanınızın 60 ve üzeri olması gerekmektedir.

Staj başlatma sınavı sonrası Aday Meslek Mensubu olarak meslek hayatınıza başlamış oluyorsunuz. Bu süre yaklaşık olarak 3 yıl sürecektir. Bu süre zarfında isterseniz bir mali müşavirin yanında isterseniz bir şirket bünyesinde yetkili muhasebe görevlisi olarak(şirketin mali müşavirinin onayı gerekiyor) bulunmanız gerekmektedir.

Staj sürenizin sonunda girmeniz gereken bir sınav daha kaldı o da SMMM Yeterlilik Sınavı’dır. Bu sınav tamamıyla yazılı bir sınav olup staja başlama karşınıza çıkan derslerle İngilizce hariç tamamen aynıdır. Yeterlilik Sınavı’na girme hakkınız da 3 yılda toplamda 9 defadır. Bu sınavı da geçerseniz şayet Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanmış oluyorsunuz.


Mali Müşavir Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler Nelerdir?

Mali Müşavir olmak isteyenlerin belirgin özellikleri bulunmaktadır.

 • Sayısal düşünme yeteneği olan,
 • Ayrıntılara dikkat eden,
 • Ofis ortamında çalışmaktan, sayılarla uğraşmayı seven,
 • Mevzuat takibini yapabilen,
 • Günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilen,
 • Devamlı kendini geliştiren,
 • Yenilikleri takip eden ve yeniliklere açık olan,
 • Meslek ahlakına uygun davranan,
 • Çalıştığı kişi ve kuruluşlara karşı dürüst ve güvenilir olan,
 • Düzenli, sorumlu, sabırlı ve dikkatli kimseler olmaları gereklidir.

Mali müşavirler, muhasebe programlarını, ofis malzemelerini çok iyi kullanabilmelidirler. Ayrıca; Bilgisayar, yazıcı, faks, tarayıcı, hesap makinası ve çeşitli kırtasiye malzemeleri sık kullanılan malzemelerdir. Ayrıca yasal defterler, makbuzlar ve faturalar da mali müşavirlerin kullandığı önemli belgelerdir.


Mali Müşavirler Hangi İşleri Yapar?

 • Aylık iş gücü çizelgelerinin hazırlanmasından da sorumludurlar. Bu çizelgeleri aylık periyotlar halinde İş-Kur’a gönderirler.
 • Çeşitli vergilerin Maliye Bakanlığı’na bildirilmesini sağlamak. Bu vergiler sırasıyla: Geçici vergi, Damga vergisi, Kurumlar vergisi, Katma değer vergisi, Yıllık gelir vergisi olarak sıralanabilir.
 • İş ve Sigorta Kanunları yapıları ve içerikleri gereği çok fazla terimsel ifadeler ve anlamlarla doludur ve normal vatandaşların anlaması epey zordur. Bu noktada mali müşavirler mükelleflerini, bu kanunlar kapsamında aydınlatırlar ve onlara yol gösterirler.
 • Mali tabloların hazır hale gelmesini sağlamak ve onları aylık ya da yıllık raporlar halinde düzenlemek. Bu noktada da yine mükellefler ile birlikte çalışırlar.
 • SGK primlerinin ve vergilerin ödenip ödenmediğini denetlemek, takiplerini yapmak; gerekli durumlarda ödemeyen vatandaşlara gerekli ikazların yapılmasını sağlamak. Önceden elden toplama işinde de olan mali müşavirler gelişen bankacılık hizmetleriyle birlikte, gelen ve geciken ödemeleri bankalar üzerinden takip ederler.
 • Söz konusu vergi mükelleflerinin yanında her daim sigortalı çalışanlar mevcuttur. Hali hazırdaki sigortalı çalışanların çeşitli işlemlerinden de mali müşavirler sorumludurlar. Çalışanların ücret bordrolarının hazırlanması müşavirlerin başlıca işlerinden biridir. Aynı zamanda çeşitli işten çıkma ya da çıkarma durumlarında tazminatların hesaplanması ve çalışanlara vaktinde takdim edilmesi de sorumlukları arasındadır.
 • SGK’ ya bağlı iş yerlerinin açılış ve kapanışına dair gerekli ve resmi evrakların hazırlanması ve hazırlanan evrakların yasal yollardan gerekli yerlere zamanında ulaştırmak mali müşavirlerin görevleri arasındadır.
 • Vergiden ve söz konusu primlerden mükellef şahısları genelde telefonla ve bazen mail ile bilgilendirmek; gecikme ya da eksik ödeme durumlarında gerekli uyarıları yapmak.

Mali Müşavir Olmak İçin Gerekenler Şartlar Nelerdir?

Mali müşavirlik mesleğini muhasebeciliğin yetki ve unvan olarak bir kat üstü olarak tanımlamamız sanıyorum ki yanlış olmayacaktır. İki farklı türü mevcuttur. Birincisi salt mali müşavir adıyla anılıp özel şirketlerin ve irili ufaklı firmaların mali işlerine bakan müşavirlerdir. İkincisi ise yeminli mali müşavirlerdir.

Yeminli mali müşavir olmak ise, normal bir mali müşavir olmaktan daha zor bir yolda ilerlemek demektir. Yeminli mali müşavirler devlet adına, devlete bağlı kamu kurumlarının mali işlerine bakarlar. Göreve başlamadan önce Asliye Ticaret Mahkemesi huzurunda resmi olarak yemin ederler.

Peki yeminli mali müşavir olmak için hangi yollarda ilerlemelidir? Öncelikle üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olunmalıdır. Bu bölümler ise çok çeşitlidir. Merak edenler için bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz: -Hukuk Fakültesi  -Kamu Yönetimi  -Ekonomi  -İktisat Fakültesi   -İşletme Fakültesi  -Bankacılık  -Uluslararası İlişkiler  -Ekonometri

Saydığımız bu bölümlerden bir tanesini 4 yıllık olarak bitirenlerin önünde daha sonraki yol, staj yapmak olacaktır. Ancak staj için de sadece başvuru yeterli olmamaktadır. Staj yapmak için de ekstra bir sınava girmek gerekli olacaktır. Söz konusu başvurulara müracaat etmek için ikamet adresinizin bulunduğu ilin SMMM odalarına gitmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında sınavdan yeterli puanı aldığınızda stajınız başlayacaktır.

Mali Müşavirlik, çok komplike ve diğer mesleklere oranla zor bir meslek olduğu için staj süresi birkaç aylık gibi kısa süreçlerde tamamlanmaz. En az staj süresi 3 yıllıktır. Hazır yeri gelmişken mali müşavirlik ile yeminli mali müşavirlik arasındaki nüansı da burada açıklayalım. Mali müşavirlik için bu türden yollar izlenirken yeminli müşavirlik için de iki farklı yol izlenebilir. İlk yol, üniversitelerin Hukuk veya Finans içerikli fakültelerinde belli bir sürede ve yetkideyseniz çeşitli başvuru işlemlerinden sonra yeminli mali müşavir olabilmektesiniz. İzlenebilecek ikinci yol ise, 10 yıl aktif olarak muhasebeci ve mali müşavirlik yaptıktan sonra yeminli mali müşavirlik için gerekli yerlere resmi başvurularınızı yapabilirsiniz.

3 yıl süren staj bittikten sonra da SMMM yeterlilik sınavına girilir. Söz konusu sınav 7 ders ihtiva eder. Bu derslerin geçme notları 50 puan ile derecelendirilir. Her ders için 2 yıl süreyle geçme hakkınız sizde saklıdır.

Bu sınavı da başarıyla verdikten sonra önünüzde uzanan yollar, tamamen hangi kanalda ne şekilde çalışacağınıza karar vermenizle ilgilidir. Yani tamamen size bağlıdır. İsteyen kendi muhasebe bürosunu açabilir. İsteyen denetim şirketi ya da denetim bürosu açıp bu alanda faaliyet gösterebilir. İsteyen ise imza yetkisi de cepte olduğu için istediği bir özel şirkette meslek hayatına başlayıp devam edebilir.


Mali Müşavirlerin İş Olanakları Nasıldır?

Birçok açıdan çeşitlilik içeren bir meslektir. Bu nedenle bir mali müşavirin kolay kolay işsiz kalması söz konusu değildir. Yeter ki bu mesleği yapmak isteyenler, aynı şekilde hangi yönde ilerleyeceklerini bilsinler ve yollarında emin adımlarla ilerlesinler. Mali müşavirlik iş olananaklarını artırmak için kişinin yapması gereken en önemli manevra; varlıklı ve zengin denilebilecek şirket sahipleriyle birebir diyaloğa girebileceği, konuşabileceği, içli dışlı olabileceği ortamlarda bulunmak olacaktır.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nasıl Olunur?

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine bağlı olan bölümlerden ya da emsal bölümlerden mezun olan adaylar Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilirler. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavını başarıyla tamamladıktan sonrasında 3 sene kadar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ya da Yeminli Mali Müşavirlerin yanında staj eğitimi görmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans mezunu olan kişiler için staj süresi 2 yıldır. Stajın sonunda yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınava girebilmek ve geçmek için toplamda 2 yılları vardır. Sınavı başarı ile tamamlayan kişiler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını kazanırlar.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sınavında İstenen Belgeler Nelerdir?

• Sınav dosyası
• Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet kapısı üzerinden alınacak adli sicil belgesi
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
¥ Mezun Belgesi (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezun belgesi)
• 3 adet (4.5 x 6) boyutunda renkli fotoğraf
• Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajının tamamlanmış olduğunu gösteren belgeler,
• TÜRMOB tarafından gerekli görülen diğer belgeler
• Sınav giderleri karşılığı olarak ders başına 170.00 TL olmak üzere, ilk defa sınava katılacak adaylardan; 7 dersten sorumlu olanlar için toplam 1.190 TL, 8 dersten sorumlu olanlar için ise toplam 1.360 TL ödemenin yapıldığına ilişkin belge,
• Serbest Muhasebeci olarak serbest çalışanlardan, ilgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge, ruhsat fotokopisi, faaliyet belgesi; bağımlı çalışanlardan, oda kayıt belgesi, ruhsat fotokopisi gibi belgeler istenir.


Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Serbest muhasebeciliğin yanında yeminli mali müşavir de olunabilmektedir. Yeminli mali müşavirlik olabilmek için serbest mali müşavirlik alanında en az 10 sene çalışılmış olunması gerekmektedir. 10 yıl  serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmeti yapan muhasebeciler yeminli mali müşavirlik sınavına girmeleri ve sınavı kazanmaları gerekmektedir.

Yeminli mali müşavirlik sınavına giren ve sınavdan başarılı olan kişiler yeminli mali müşavir olabilir tabi bunun için Asliye Ticaret Mahkemesine yemin olarak kabul gören bir metin vermesi gerekmektedir.


Yeminli Mali Müşavir ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Arasındaki Farklar Nelerdir?

1.Mali Müşavirlik meslek grupları içerisinde en yüksek nokta Yeminli Mali Müşavirliktir.
2.Defter tutmak ve finansal raporlar hazırlamak SMMM’ lerin görevidir. YMM’lerden sadece danışmanlık hizmeti alınabilmektedir.
3.YMM’ler yaptıkları işlemlerde noter onayına tabi tutulur. Bu sebeple olası hatalar YMM’lerin sorumluluğudur. Meslekleri dışında kendilerine de soruşturma açılabilmektedir. Ciddi vakalar olduğu durumlarda tutuklanma bile söz konusudur.
4.YMM’lerin gelir skalası SMMM’ lere oranla daha yüksektir.


Mali Müşavir Maaşları 2024 Ne Kadar?

Yeminli mali müşavir; danışmanlık hizmeti yapabilir, vergi danışmanlık şirketlerinde çalışabilir, finansal denetim şirketlerinde çalışabilir. Yeminli mali müşavir maaşları ve kazançları, mali müşavir maaşlarından çok daha fazladır. 2024 yılı itibari ile ortalama seviyede iş yapan mali müşavir 44.000 – 66.000 TL kazanırken, aynı seviyede hizmet sunan yeminli mali müşavir 46.000 – 85.000 TL arasında para kazanabilirler.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Okutman Nasıl Olunur?

👉 Akademisyen Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu