Üniversite

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur? Belediye Meclis Üyesi Nasıl Seçilir?

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur? Belediye Meclis Üyesi Nasıl Seçilir? Belediye Meclis Üyelerini Kim Seçer? Belediye Meclis Üyesi Kaç Oyla Seçilir? Belediye Meclis Üyeleri, yerel seçimler ile birlikte seçilmektedir. Belediye Meclis üyeleri siyasi partileri Belediye meclisinde temsil eder.

Belediye Meclis Üyesi Nasıl Olunur?

Belediye Meclis Üyesi siyasi partileri belediye meclisinde temsil eden kişidir. Belediye meclisi il ve ilçelerin sorularını çözmek için toplanan bir karar organıdır. Belediye meclis üyelerinin görev süreleri de beş (5) yıldır. Belediye meclis üyesi olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak, en az 6 ay seçim bölgesinde ikamet etmek ve 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu kapsamında belirtilen ilgili sakıncaları taşımamak gereklidir. Belediye meclis üyesi seçilmelerine bağımsız ve bir siyasi partiye bağlı olarak girilebilmektedir.

Eğer bağımsız olarak aday olmak istiyorsanız;

Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) giderek belediye meclis üyesi başvuru formunu doldurmanız gerekir. Formu doldurup teslim ettikten sonra müracaat tamamlanır. Başvurular yerel seçimlerden bir ay öncesine dek yapılabilir.

Eğer siyasi bir partiye bağlı olarak aday olmak istiyorsanız;

Öncelikle partilere başvuru yapmalısınız. Partilere başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra partiler üzerinden belediye meclis üyesi adayı olabilirsiniz.


Belediye Meclis Üyesi Nasıl Seçilir?

Belediye meclis üyeleri 5 yılda bir yerel seçimler sonucunda en çok oyu alan adaylar arasından seçilir. Belediye meclisinde il veya ilçenin son genel nüfus sayımı dikkate alınarak aşağıdaki rakamlar doğrultusunda belediye meclis üyesi seçimi yapılır:

 • Nüfusu 25.000’e kadar olan ilçelerde 2
 • Nüfusu 25.001’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 3
 • Nüfusu 50.001’den 75.000’e kadar olan ilçelerde 4
 • Nüfusu 75.001’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 5
 • Nüfusu 10.000’e kadar olan beldelerde 9
 • Nüfusu 10.001’den 20.000’e kadar olan beldelerde 11
 • Nüfusu 20.001’den 50.000’e kadar olan beldelerde 15
 • Nüfusu 50.001’den 100.000’e kadar olan beldelerde 25
 • Nüfusu 100.001’den 250.000’e kadar olan beldelerde 31
 • Nüfusu 250.001’den 500.000’e kadar olan beldelerde 37
 • Nüfusu 500.001’den 1.000.000’a kadar olan beldelerde 45
 • Nüfusu 1.000.000’den fazla olan beldelerde 55

Belediye Meclis Üyelerinin Görevleri Nedir?

Belediye meclis üyelerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 • Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek.
 • Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.
 • Belediyenin imar planlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni planını kabul etmek. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.
 • Borçlanmaya karar vermek.
 • Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek.
 • Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.
 • Şartlı bağışları kabul etmek.
 • Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek.
 • Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek.
 • Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek.
 • Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek.
 • Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek.
 • Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.
 • Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.
 • Diğer mahalli idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek.
 • Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.
 • Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek.
 • Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.
 • Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek.
 • İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek.

İlginizi Çekebilir 👇

👉 Milletvekili Danışmanı Nasıl Olunur? 

👉 Bilirkişi Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu