Üniversite

Polis Nasıl Olunur? PMYO PAEM, PÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis Nasıl Olunur? PMYO PAEM, PÖH Başvuru Şartları Nelerdir?. Polis olmak isteyen adaylar eğitim durumuna göre başvuruda bulunabilirler. Polis alımları lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak farklı kategorilerde alımlar yapılır. Gelin hep birlikte Polis olmak hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

Polis Nedir?

 

Polis, vatandaşı ve kamu düzenini korumak için görev alan bir tür kamu görevlisidir. Polis teşkilatının amacı yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi şeklinde sıralanabilir.


PMYO Nedir?

Polis Akademisine bağlı, 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PMYO’da yetiştirir.


PAEM Nedir?

Lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını PAEM’de yetiştirir.


PÖH Nedir?

PÖH tam adıyla Polis Özel Harekât Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren en seçkin birimdir. Bu sebepten PÖH eğitimine kabul edilmek dahi oldukça zordur. Eğitimi uzun süren ve sabır gerektiren polis özel harekât adayları eğitimin sonunda fiziksel ve zihinsel anlamda bambaşka biri olurlar.


PÖH Polis Olma Şartları Nelerdir?

Polis olabilme şartları ve eğitimi açısından en ağır olanı Polis Özel Harekât ile polis olmaktır. PÖH olarak da bildiğimiz polis özel harekâtçıların eğitim süresi 10 ile 12 ay arasında değişmektedir. PÖH olabilmek için en az lise ve dengi okuldan mezun olmak yeterlidir. Herhangi bir KPSS puan şartı aranmamaktadır.


Polis Olmak için Genel Şartlar Nelerdir?
• Fiziki şartlarda aranan nitelikler arasında erkek 167 cm, kadın adayların ise 162 cm’den uzun olması.
• Gerekli KPSS taban puanı geçmek.
• Lise, Lisans ve ön lisans mezunu olmak.
• Yurtdışı okullardan mezun olan kişiler için denklik belgesi.
• T.C. vatandaşı olmak.
• Tüm adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşıması, silah taşımaya engel bir durumun bulunmaması ve herhangi bir yüz kızartıcı ceza almış olmaması gerekiyor.
• 18 yaşını tamamlamış olmak.
• 30 yaşından gün almamış olmak.


Polis Nasıl Olunur?

Polislik eğitimi farklı kategoriler doğrultusunda verilmektedir. Bu kategoriler lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak 6 ay ila 2 yıl arasında farklı süreler doğrultusunda polislik eğitimi verilir.

 • Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü (POMEM) ile 6 ay eğitim,
 • Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ile 2 yıl eğitim,
 • Polis amirleri Eğitim Merkezi (PAEM) ile 11 aylık eğitim,

Bu kurumlardan herhangi birine eğitim durumunuza bağlı olarak giriş yapabilir; aldığınız eğitimin ardından polislik unvanını elde edebilirsiniz. Tabii bu konuda Polis olmanın şartları eğitim kurumunun kriterlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu kriterleri taşıyan hem kız hem de erkek adaylar yapılan sınavlar sonucunda asil ve yedek olarak ayrılır. Herhangi bir sebepten dolayı asil olarak sürece devam ettirmeyen kişilerin yerine yedeklerden alım yapılır.


Polisin Görevleri Nelerdir?

 • Kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak.
 • Çeşitli belge ve lisansları düzenlemek.
 • Suçları önceden tespit etmek, gerçekleşmesini önlemek ve soruşturmaları gerçekleştirmek.
 • Yasaların uygulanmasını sağlamak.

Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) girmek isteyen adaylarda;

 • Alkol, uyuşturucu ve psikoaktif maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
 • Bayanlar için 1.62 cm, erkekler için 1.67 cm’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak, beden kitle endeksinin 18 (dâhil) ile (27) arasında olması,
 • Eşi hakkında; -affa uğramış olsa bile- Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 • Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak.
 • Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak.
 • Herhangi bir siyasi partiye üye kaydının olmaması, önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Lise ve dengi okullardan mezun ya da lise 4.sınıfta okuyor olmak,
 • ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksekokullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,
 • Sağlık yönünden, Sağlık yönetmeliğinin 6. maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
 • Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak.
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla: -affa uğramış olsalar bile- zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak,

Dikkat: Emniyet Teşkilatı personeli şehit ya da vazife malulü olanların eş ve çocuklarından söz konusu puan türü şartı: 150’dir.


Başvuru Şekli ve İstenilen Maddeler Nelerdir?

Başvuru esnasında adaylardan;

 • Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 • Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 • Form dilekçe,
 • İkametgâh belgesi,
 • Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. ve 10. maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,
 • Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
 • ÖSS sonuç belgesi,
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği, İstenir. Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından “Aslı Görüldü” ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.
Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.


Adaylardan Başvuruda İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru dilekçesi,
 • Erkek adaylardan askerlik durum beyanı,
 • Evli ise evli olduğuna dair beyan,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,
 • KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
 • 916/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş on adet vesikalık fotoğraf,
 • (2) Birinci fıkrada istenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile isim, rütbe ve sicil yazılarak imza edilir ve belgelerin aslı adaya geri verilir.

Müracaat Kabul İşlemleri Nasıl Yapılır?

Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte kendilerinin başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.


Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirdiği kurul tarafından gerçekleşir. Değerlendirme ve seçme işleminde adaylarını bizzat kurul üyeleri görerek değerlendirme ve seçme işlemini gerçekleştirir.


Kurul’un Adaylarda Aradığı Kriterler Nelerdir?

İlk aşamada;

 • Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer.
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alır.
 • Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü,
 • Kurul, kararını oy birliğiyle alır.
 • Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler.
 • Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.

İkinci aşamada;

 • Adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir.
 • Beden dilini kullanma becerisi,
 • Değerlendirme sırasında adayın;
 • Konu hakkında bilgi düzeyi,
 • Kendisinden istenileni kavrama,
 • Kendine güven duyma,
 • Kendini ifade etme yeteneği,

Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter 12 puan olmak üzere toplam 60 puan üzerinden yapılır.

Üçüncü aşamada;

 • Adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.
 • Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.
 • Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde “ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.
 • Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir.

Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır. Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır. Kurul kararları kesindir.
Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.

Başarı Listesinin Düzenlenmesi

Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’ lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.

POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri

Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Polis Meslek Eğitim Merkezinde eğitim öğretime başladıktan sonra yapılmaktadır.


Başvuru Yerleri Nerededir?

Müracaat İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl Emniyet Müdürlüğü
Değerlendirme ve Seçme İşlemleri: Adayın ikamet ettiği İl’e göre belirlenecek Bölge Merkezleri


Polis Maaşları 2024 Ne Kadar?

2024 yılı itibari ile yeni başlayan polis maaşları 44. 292 TL’ dir. Ek ödemeler, tazminatlar, aile çocuk yardımları ve görev yeri ile birime göre oluşan farklılıklarla bu maaşlar artmaktadır.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Polis Nasıl Olunur? 

👉 Yunus Polis Nasıl Olunur, Maaşları Ne Kadar? 

👉 Çevik Kuvvet Polisi Nasıl Olunur? 

👉 Kadın Polis Nasıl Olunur? 

👉 Komiser Nasıl Olunur? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu