Öğrenci Gazetesi

YÖS’e Kimler Girebilir? YÖS Konu ve Soru Dağılımı

YÖS’e Kimler Girebilir? YÖS Konu ve Soru Dağılımı. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Türkiye’de herhangi bir Devlet üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. YÖS sonucu yeterli puan alan öğrenciler Türkiye’deki üniversitelere başvuru da bulunabilir. Peki YÖS’e Kimler Girebilir? YÖS Konu ve Soru Dağılımı İşte bu soruların yanıtları…

YÖS’e Kimler Girebilir?

Türkiye ön lisans ve lisans eğitimi almak isteyen Yabancı Uyruklu öğrencilerin, Yabancı Öğrenci Sınavı YÖS‘e başvuruda bulunabilmeleri için aşağıdaki şartlara uymaları gerekmektedir.

YÖS’e Başvuru Yapacak Yabancı Uyruklu Adayların;

 • Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alan mavi kartlı ya da mavi kart almamış adayların, (adayın ortaöğrenimini nerede tamamladığının bir önemi yoktur)
 • Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen ya da bu durumdaki çift uyruklu adayların, (adayın ortaöğrenimini nerede tamamladığının bir önemi yoktur)
 • Yurt dışında ortaöğrenimine (lise) devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin tamamını (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden adaylar için ortaöğretiminin son üç yılını)
  MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil, KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan adayların,
 • KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki eğitim kurumlarından mezun olan ve GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan adayların başvuruları kabul edilir.

YÖS Konu ve Soru Dağılımı

YÖS Yabancı Öğrenci Sınavında adaylara 80 sorudan oluşan Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanır. Bu testin amacı adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi hedefleyen matematik sorularından oluşur. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte çoğunlukla soruların Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca, Almanca ve Rusça açıklamaları da bulunmaktadır.

Soru dağılımı genel olarak şu şekildedir: 80 soruda ortalama

Matematik: 30-35          

Geometri: 5-10

IQ: 40-45 tane çıkmaktadır

Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi üniversitelere göre değişmekle birlikte 120 – 135 dakikadır.


YÖS Matematik Konuları

 • Rasyonel ve ondalıklı sayılar ve bu sayılarda dört işlem, üslü ve köklü sayılar
 • Çarpanlara ayırma, sadeleştirmeler ve değer hesaplamaları
 • Denklemlerde bilinmeyenleri bulma
 • Kümeler, kesişim ve birleşim bulma
 • Polinomlar, bölmede kalanları bulma
 • Fonksiyonlarda grafiklerden değer bulmalar, bileşkeler, ters fonksiyonlar ve fonksiyonel denklemler.
 • Trigonometri ve fonksiyonlarda limit.
 • Trigonometri konusunda sadeleştirme, denklem çözme problemleri, grafiklerde trigonometrik değerlerin bulunması ve toplam fark formülleri
 • Logaritmalar ve logaritmalı denklemler
 • Türev hesaplamaları, Limit ve Türev, Grafik ve Türev
 • İntegral konuları, alan bulma ve şekillerde taralı alanları hesaplama
 • Matriste Dörtlü İşlemler
 • Determinant
 • Geometride ise Çember, Üçgen, Daire, Dörtgen, Dikdörtgen, Kare, Çokgen

YÖS Genel Yetenek / YÖS IQ Konuları

 • Küplerin sayılması
 • Birinci Satırdaki İlişkiye Göre İkinci Satırı Hangi Şekil Tamamlar
 • Birinci Ve İkinci Satırda Verilen İlişkiye Göre Üçüncü Satırı Hangi Şekil Tamamlar
 • Farklı Şekillerin Bulunması
 • Harf ve Sayı İlişkileri
 • Sayı ve Şekil İlişkileri
 • Harfli Tablolarda İstenilen harfleri bulmak
 • Şekiller ile Toplama ve Çıkarma İşlemleri
 • Bir şekil dizisindeki şekili bulmak
 • Şekil denklikleri
 • Tabloda şekil denklikleri
 • Üç x üçlük matriste soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir
 • Üç x üçlü şekil matrislerininde eksiklerin tamamlanması
 • Üç x üç sayısal matrislerin bulunulması
 • Dört x dört matrislerde eksik parçaların bulunması
 • Küplerin açılması
 • Şekil düzeninde sıradaki şekli bulmak
 • Şekil tamamlayarak kurallara varıp, şekil düzenlerinin tamamlanması
 • Sayılar aracılığıyla kurallar bulup – boşları doldurma işlemleri
 • Eskik olan bir karenin bütünlenmesi – eksik parçanın tanımlanması
 • Sayılar arasında kuralların bulunması
 • Sayı dizilerinde örüntülerin bulunup, soru çözümlerinde uygulanması
 • Şekil dizilerinde örüntülerin bulunması
 • Objelerin veya kağıtların katlanması
 • Denklem sistemleri
 • Harflerden oluşan bir tabloda istenenin bulunması
 • Şekillerin döndürülmesi / katlanması / eksilmesi
 • Üç boyutlu şekillerin tamamlanması

Üniversitelerin Yapmış Olduğu YÖS Sınavlarının İçeriğiyle ilgili Bilgiler

1- İstanbul Üniversitesi YÖS sınavı

İÜYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır. Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmakta, bununla birlikte soruların Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Rusça açıklamaları da bulunmaktadır.Temel Öğrenme Becerileri Testi sınav süresi 135 dakikadır.

Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan bulunacak ve ham puan yüz (100)’lük sisteme dönüştürülecektir.


2- Akdeniz Üniversitesi YÖS sınavı

Temel Öğrenme Becerileri Testi, Genel Yetenek, Matematik ve Geometri alanlarından oluşan 80 soruluk bir testtir.


3- Karadeniz Teknik Üniversitesi YÖS sınavı

Sınav 120 dakika olup “Temel Öğrenme Becerileri”ni kapsamaktadır. Adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.

100 soru bulunmaktadır. Her soru 5 seçenekten oluşan çoktan seçmeli sorulardır. Yanlış cevaplar, doğru cevapları etkilemeyecektir (Yanlış doğruyu götürmez). Bu nedenle, adayların bütün soruları cevaplamaları önerilmektedir.


3- Çukurova Üniversitesi YÖS sınavı

IQ ve matematik testlerinden ibaret olan ÇUÖS sınavı IQ (mantık), matematik ve geometri alanlarından sorulacak 80 sorudan oluşmaktadır (40 IQ, 35 Matematik ve 5 Geometri sorusu). 120 dakika süre sınırı vardır. Sınav puanı hesaplanmasında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürür.


4- 19 Mayıs Üniversitesi YÖS sınavı

OMU- YÖS  Temel Öğrenme Becerileri Soruları ile Temel Öğrenme Becerileri ile Sayısal Sorularından (Matematik,Geometri) oluşmaktadır. Sınav süresince adaylara toplam 80  soru sorulacaktır. Bu soruların 40 tanesi Temel Öğrenme Becerileri Soruları, diğer 40 tanesi Matematik sorularından oluşacak ve adaylara toplam 120 dakika süre tanınacaktır.Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.


 5- Balıkesir Üniversitesi YÖS sınavı

BAUN YÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşan sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri 80 soruluk bir test olup, Genel yetenek (45 soru), Matematik (30 soru) ve Geometri (5 soru) sorularından oluşmaktadır.(Sınav süresi 120 dakika)

Yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır. BAUNYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 80 puan üzerinden değerlendirilir.


6- Mersin Üniversitesi YÖS sınavı

Temel Öğrenme Becerileri 80 soruluk bir test olup 90 dakika süre verilmektedir.Temel Öğrenme Becerileri Testi adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.


7- Uludağ Üniversitesi YÖS sınavı

UÜYÖS 2017 – Temel Öğrenme Becerileri Testi (çoktan seçmeli 80 Soru), içerikleri aşağıda belirtilmekte olup adayların soyut ve analitik düşünme, harf sayı ve şekil ilişkileri ile akıl yürütme, matematik ve geometri bilgilerini kullanmayı gerektiren sayısal yeteneklerini ölçmeyi amaçlayan sorulardır;

 • 40 soru matematik
 • 20 soru geometri
 • 20 soru harf sayı ve şekil ilişkileri

Yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır.


8- Ankara Üniversitesi YÖS sınavı

AYÖS 2017’de kullanılacak olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”ndeki sorular, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu test adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı şekil ve uzay ilişkileri, %40’ı ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

Adayların, AYÖS 2017’de uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.


 9- Marmara Üniversitesi YÖS sınavı

MÜYÖS´te Temel Öğrenme Becerileri Testindeki sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır.

Bu test 80 sorudan oluşan 120 dakika süreli bir test olup, Genel yetenek, Matematik ve Geometri konularını içermektedir.

Adayların, MÜYÖS’te uygulanacak testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı sayılacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunacaktır. MÜYÖS Temel Öğrenme Becerileri Testi 100 puan üzerinden değerlendirilir.


 10- Ege Üniversitesi YÖS sınavı

EGEYÖS’te Temel Öğrenme Becerileri Testi uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerileri Testi, 35 Matematik, 5 Geometri, 40 IQ (mantık) olmak üzere toplam 80 sorudan oluşacaktır..Test değerlendirilmesinde doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak ve sınav sonuçları bu puan hesabına göre yapılacaktır.


 11- 9 Eylül Üniversitesi YÖS Sınavı

100 sorudan oluşmakta sınav süresi 150 dakikadır.Sınavda 30 Genel Kültür sorusu20 Matematik10 Fizik, 10 Kimya, 10 Biyoloji, 10 Tarih, 10 Coğrafya sorusu sorulmaktadır. Yanlış cevaplar, doğru cevaplarınızın puanlanmasında dikkate alınmayacaktır.


12- Erciyes Üniversitesi YÖS sınavı

ERÜYÖS 2017 Temel Öğrenme Becerileri Testi; 30 Matematik, 10 Geometri, 40 IQ olmak üzere toplam 80 sorudan oluşacaktır. Sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır.

ERÜYÖS 2017 Temel Öğrenme Becerileri Testi  100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Bütün soruların puan değeri eşittir. Yanlış cevaplar doğru cevaplarınızın puanlanmasında dikkate alınmayacaktır.


13- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi YÖS sınavı

Uluslararası Öğrenci Sınavı, 45 Genel Yetenek 35 Matematik sorusunu içeren Temel Öğrenme Becerileri Testinden oluşmaktadır. Sınav süresi 90 dakikadır.


14- İnönü Üniversitesi YÖS sınavı

YÖS 2017’de 80 sorudan oluşan sınavın %50’si şekil ve uzay ilişkileri ile analitik düşünme becerilerini, %50’si ise temel matematik ve geometri bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır.

Adayların, YÖS 2017’de uygulanacak testte yer alan sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları sayılacak doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (dört yanlışın bir doğruyu götürmesi) ham puanları hesaplanacaktır.


15- Celal Bayar Üniversitesi YÖS sınavı

YÖS Sınavı 40 Mantık, 35 Matematik ve 5 Geometri sorusu olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Sınav Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır.


16- Selçuk Üniversitesi YÖS sınavı

YÖS Sınavı Genel Yetenek, Matematik ve Geometri sorularından olmak üzere toplam 80 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 120 dakikadır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak (yani dört yanlış bir doğruyu götürecektir) ham puanlar bulunacaktır.


 17- Düzce Üniversitesi YÖS sınavı

DÜYÖS Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Sınav, Matematik (45 soru), Genel Yetenek (5 soru) ve Genel Kültür (10 soru) olmak üzere toplam 60 sorudan oluşmaktadır.(Sınav süresi 90 dakika). Yanlış cevapların herhangi bir etkisi olmayacaktır.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 YÖS Çıkmış Sorular PDF İNDİR 

👉 YÖS Puanı Kaç Yıl Geçerli?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu