Yaşam

Depakin Ne İçin Kullanılır? Depakin Yan Etkileri Nelerdir?

Depakin Ne İçin Kullanılır? Depakin Yan Etkileri Nelerdir? Bu yazımızda Depakin Prospektüsüne göre; Depakin Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır? Depakin Kullananların Yorumları ve Depakin depresyona İyi Gelir mi? sorularının cevaplarını yanıtlamaya çalıştık. Gelin birlikte Depakin hakkında tüm merak edilenleri öğrenelim.

Depakin Ne İçin Kullanılır?

Sıklıkla epilepsi tedavisi için kullanılan Depakin Ne İçin Kullanılır? merak edilmekte. Uzman hekimler tarafından epilepsi hastalıklarının tedavisi için reçete edilen Depakin, antiepileptikler (epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar) adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. İçeriğinde 500 mg sodyum valproat aktivitesine eşdeğer 333 mg sodyum valproat ve 145
mg valproik asit içermektedir. Belirtelim ki; sodyum valproat beyin üzerinde sakinleştirici etkiye sahiptir.

Depakin Hangi Hastalıkların tedavinde kullanılır? sorusuna cevap verecek olursak;

 • DEPAKİN, epilepsi (sara) hastalığının tedavisinde kullanılır. Birçok epilepsi türünün tedavisinde etkilidir.
 • DEPAKİN, bipolar bozukluklara (ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) bağlı maninin (taşkınlık nöbeti) tedavisinde ve tedaviye cevap veren hastalarda sürdürüm tedavisi olarak kullanılabilir.
 • DEPAKİN Chrono BT 500 mg, erişkinlerin ve 6 yaşın üzerindeki ağırlığı en az 17 kg olan çocukların kullanımı içindir.

Depakin Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Aşağıdaki durumlarda Depakin Kullanmayınız!

 • Hamileyseniz ve eğer sizin için başka bir tedavi etkili olabiliyorsa
 • Çocuk doğurma potansiyeli olan bir kadınsanız ve eğer sizin için başka bir tedavi etkili olabiliyorsa ve Gebelik Önleme Programı’nın gerekliliklerini yerine getiremiyorsanız.
 • DEPAKİN’in içindeki etkin madde olan sodyum valproat veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa,
 • Divalproat, valpromid gibi valproat ile aynı aileden bir ilaca karşı alerjiniz varsa,
 • Karaciğerinizde akut veya kronik iltihap varsa,
 • Daha önceden sizde veya ailenizdeki bireylerde ilaç kullanımına bağlı olarak gelişen ağır karaciğer iltihabı öyküsü varsa,
 • Oldukça nadir görülen ve hepatik porfiri adı verilen metabolik bir hastalığınız (kalıtımsal karaciğer hastalığınız) varsa,
 • Kanınızda amonyak düzeyinin artmasına neden olabilecek metabolik bir hastalığınız varsa (üre döngüsündeki enzimlerin eksikliği),
 • Mitokondriumdaki (hücrenin bir bölümü) bozukluğa bağlı gelişen genetik bir hastalığınız (Alpers-Huttenlocher Sendromu) varsa ya da 2 yaşından küçük çocuğunuzda bu hastalıktan şüpheleniliyorsa,
 • Eğer aşağıdaki ilacı kullanıyorsanız:
  * Sarı Kantaron (St. John’s Wort) (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel bir ilaç)

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Aşağıdaki durumlarda Depakini Dikkatli Kullanınız!

 • Böbreklerinizde ciddi işlev bozukluğu varsa (renal yetmezlik),
 • Sistemik lupus eritematozus hastalığı (nadir görülen, deriyi, kemikleri, eklemleri ve iç organları tutan bir bağışıklık sistemi hastalığı) mevcutsa,
 • Kanınızda amonyak seviyesinin artmasına neden olabilecek bir enzim eksikliği başta olmak üzere kalıtsal enzim eksikliği hastalığınız varsa,
 • Mitokondrial bozukluğa (mitokondri denilen yediğimiz yiyeceklerden oksijeni ve maddeleri enerjiye  dönüştüren vücut hücre yapılarının iyi çalışması için yeterli enerjiyi üretememesine neden olan) genetik bir probleminiz varsa (veya ailenizde varsa) DEPAKİN’i dikkatli kullanınız.
 • Cerrahi bir operasyon (ameliyat) geçirecekseniz bu ilacı kullandığınızı doktorunuza söyleyin.
 • Tedavinize başlamadan önce doktorunuz hamile olup olmadığınızı ve uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanıp kullanmadığınızı kontrol edecektir (“Gebelik” bölümüne bakınız).
 • Diğer epilepsi ilaçlarıyla olduğu gibi, bu ilacı almanız nöbetlerinizin kötüleşmesine veya daha sıklaşmasına ve hatta farklı tipte nöbet görmenize neden olabilir.
 • Bu ilaç kilo almaya neden olabilir. Doktorunuz diyetinizle ilgili tavsiyelerde bulunacak ve kilonuzu izleyecektir.
 •  DEPAKİN gibi epilepsi tedavisi için kullanılan ilaçlar ile tedavi edilen az sayıdaki hastada kendine zarar verme veya intihar düşüncesi bildirilmiştir. Eğer sizde herhangi bir anda böyle düşünceler oluşursa derhal doktorunuzla temasa geçin.
 • Nadir görülen kalıtımsal bir hastalık olan karnitin palmitoiltransferaz (CPT) tip II (kas metabolizması ile ilişkili bir enzim) adı verilen enzim eksikliğiniz varsa, ciddi kas problemleri (rabdomiyoliz) oluşması riskiniz bu ilacı kullanırken daha yüksektir.
 • Titreme, kol ve bacaklarda tutulma ve yürümede güçlük (ekstrapiramidal bozukluklar) veya hafıza ve zihinsel güç bozuklukları gibi belirtileri yaşarsanız doktorunuzu bilgilendiriniz. Doktorunuz bu belirtilerin altta yatan bir hastalık sebebiyle mi yoksa DEPAKİN’e bağlı olarak mı geliştiğini araştıracaktır. Tedavinizin durdurulması gerekli olabilir.
 • Çocuğunuz başka bir epilepsi ilacı kullanıyorsa veya çocuğunuzun başka bir nörolojik veya metabolik hastalığı varsa veya şiddetli formda bir epilepsisi varsa doktorunuza bilgi verin.
 • Çocuğunuz 3 yaşından küçük ise ve DEPAKİN’in asetilsalisilik asit (aspirin) ile birlikte kullanılmaması gerekir.

Depakin Nasıl Kullanılır?

Valproat tedavisi epilepsi ya da bipolar bozukluk tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor tarafından başlatılmalı ve izlenmelidir. Bu tedavi, kız çocukları, ergenlik çağındaki kızlar ya da çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlarda, yalnızca diğer tedaviler etkili olmadığında ya da tolere edilemediğinde kullanılır. Başka bir tedavi mümkün olmadığında doktorunuz size valproatı reçete edecek ve aşağıda çok sıkı koşullar altında kullandıracaktır (Gebelik Önleme Programında belirtilmektedir). Bir uzman doktor en az yılda bir kez olmak üzere tedavi gerekliliğini değerlendirmelidir.

DEPAKİN Chrono DEPAKİN’in uzatılmış salımlı formülasyonudur ve kan düzeyinin 24 saatlik sürede daha düzenli olmasını sağlar.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.
Sizin için en uygun doz, yaşınız, vücut ağırlığınız ve ilaca verdiğiniz yanıt dikkate alınarak belirlenir. Bu nedenle doktorunuz sizi düzenli kontrollere çağırabilir ve gerektiğinde ilacın kanınızda ulaştığı seviyeyi ölçen testler isteyebilir.

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Epilepsi (sara) hastalığının tedavisinde:
Uzun etkili formun (DEPAKİN Chrono BT 500 mg) kullanılması ilacın günde bir kez verilmesine imkan tanır; günde tek doz uygulaması tam olarak nöbet kontrolünün sağlandığı epilepsi vakalarında mümkündür.

DEPAKİN tedavisine başlama (ağızdan uygulama):
*Bugünkü bilgilerimize göre sodyum valproatın enterik kaplı formlarından uzun etkili formuna (DEPAKİN Chrono BT 500 mg) geçerken aynı günlük dozun sürdürülmesi önerilir.
*Başka bir antiepileptik (sara tedavisinde kullanılan) uygulanmayan hastalarda doz 2-3 gün aralarla artırılarak bir hafta içinde en uygun doza ulaşılır.
*Bir başka antiepileptik (sara tedavisinde kullanılan) ile tedaviden DEPAKİN tedavisine geçerken, iki hafta içinde yavaş yavaş DEPAKİN dozunu artırarak en uygun doz ayarlanmalı ve diğer ilaçlarla tedavi azaltılarak kesilmelidir.
*Eğer gerekiyorsa başka bir antiepileptik (sara tedavisinde kullanılan) ilavesi yavaş yavaş doz artırılarak  yapılmalıdır.


Depakin Yan Etkileri Nelerdir?

Çok yaygın:

• Bulantı
• Titreme (tremor)

Yaygın:

• Tedavinin başında: kusma, karın ağrısı, ishal
• Kilo artışı

• Baş ağrısı
• Nöbet (konvülsiyon)
• Bellek bozuklukları
• Zihin karışıklığı (konfüzyon), saldırganlık (agresyon), dikkat eksikliği, endişe, gerginlik (ajitasyon), halüsinasyon (gerçekte olmayan şeyleri görme, duyma veya hissetme)
• Ekstrapiramidal bozukluklar (titreme, bacaklarda katılık ve yürüme güçlüğü gibi belirtiler)*.
• İdrar kaçırma (üriner inkontinans)
• Şaşkınlık, şok hali veya düşünme yavaşlığı (stupor)
• İlaç etkisine bağlı sakinleşme (sedasyon)
• Hızlı ve kontrol altına alınamayan göz hareketleri (nistagmus)
• İşitme kaybı
• Özellikle diş eti boyutunda artış (gingival hipertrofi) şeklinde dişeti hastalıkları (gingival bozukluklar)
• Ağrılı ve şişmiş ağız, ağız yarası ve ağızda yanma hissi (stomatit)
• Saç dökülmesi (alopesi)
• Menstrüel bozukluklar (adet düzensizliği)
• Karaciğer hastalığı
• Kanama (hemoraji)
• Bulantı veya baş dönmesi
• Tırnak veya tırnak yatağı hastalıkları
• Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), kırmızı kan hücreleri sayısında azalma (anemi)
• Kandaki sodyum miktarında azalma (hiponatremi)

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Yaygın olmayan:

• Uygunsuz antidiüretik hormon salınımı sendromu (vücutta sıvı tutulmasına yol açan bir hormonun aşırı üretilmesine bağlı olarak kan sodyum düzeyinin düşmesi ve buna bağlı halsizlik, yorgunluk veya zihin karışıklığı)
• Koma
• Beyin dokusunu etkileyen bir bozukluk (ensefalopati)
• Yorgunluk uyuşukluk hali ya da enerji eksikliği hissetme (letarji)
• Geri dönüşümlü Parkinson sendromu*
• Hareketlerin koordine edilmesinde güçlük (ataksi)
• El ve ayaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi (parestezi)
• Saç dokusunda anormallik, saç renginde değişiklik, saç uzamasında anormallik
• Ciltte döküntü veya kurdeşen
• Aşırı saç uzaması, özellikle kadınlarda erkeksilik (virilizm), kadınlarda yüz ve vücutta kıllanma, sivilce, erkek tipi kellik (hiperandrogenizm)
• Böbrek yetmezliği
• Vücut ısısında azalma (hipotermi)
• Uzuvlarda şişme (ödem)
• Amenore (adet görmeme)
• Nöbetlerde kötüleşme ve sıklık artışı; farklı tipte nöbet başlangıcı

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

• Akciğerin koruyucu zarlarının iltihabından dolayı (plevral efüzyon) nefes almada güçlük ve ağrı
• Tüm kan hücreleri sayısında azalma: beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler (pansitopeni), beyaz kan hücreleri sayısında azalma (lökopeni)
• Kemiklerin kolay kırılır hale gelmesi (osteopeni), kemik kütlesinde azalma (osteoporoz) ve kırıklar (fraktür) şeklinde kemik hastalıkları olguları bildirilmiştir. Antiepileptik bir ilaç ile uzun süredir tedavi görüyorsanız, osteoporoz öykünüz varsa ya da kortikosteroid (iltihabı önleyici bir ilaç) kullanıyorsanız doktorunuza veya
eczacınıza danışınız.
• Kan damarı iltihabı

Seyrek:

• Aşama aşama görülen bellek kapasitesi bozuklukları ve zihinsel kapasite bozuklukları (bilişsel (kognitif) bozukluklar, bunama (demans))*, bu bozukluklar tedavi bırakıldıktan sonra birkaç hafta ila birkaç ay sonra düzelir
• İdrar tutmada güçlük veya idrar tutamama (enürezi, üriner inkontinans)
• Sperm motilitesinde (hareketinde) azalma
• Yumurtalıkların (over) işlevini doğru şekilde yerine getirmemesi (polikistik over sendromu)
• Davranış bozuklukları, psikomotor faaliyetlerde artış (yoğun etkinlik ve hareketlilikte olma durumu), öğrenme güçlüğü
• Eklem ağrısı, cilt döküntüsü ve ateş ile birlikte görülen otoimmün reaksiyon (vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu) (sistemik lupus eritematozus)
• Tiroid bezi faaliyetinde azalma (hipotiroidizm)
• Ciddi olabilen kas ağrısı, kas güçsüzlüğü (rabdomiyoliz)
• Aşırı kilolu olma durumu (obezite)
• Böbrek hasarı (böbrek yetmezliği, tübülointerstisyel nefrit)
• Geri dönüşümlü bir böbrek fonksiyon bozukluğu (Fanconi sendromu)
• Kırmızı kan hücreleri boyutunda artış (makrositoz), kırmızı kan hücrelerinin normalden daha büyük boyutta olması ve beraberinde kanda oksijen taşıyan pigment sayısının normalin altına düşmesi (makrositik anemi), beyaz kan hücreleri sayısında majör azalma (agranülositoz)
• Kan hücresi üretiminde azalma (kemik iliği aplazisi), kan hücresi üretiminde anormallik (miyelodisplazi)
• Pıhtılaşma faktörlerinde azalma, anormal kan pıhtılaşma testi sonuçları (INR’de artış, aktive parsiyel tromboplastin zamanında artış)
• B8 vitamini (biotin)/biotinidaz miktarında azalma
• Kandaki amonyak düzeyinin artmasıyla oluşan metabolik hastalık (hiperamoniyemi)
• Çift görme (diplopi)

Çok seyrek:

• Erkeklerde meme büyümesi (jinekomasti)
* Bu belirtiler beyin görüntüleme bulguları ile ilişkili olabilir (serebral atrofi)


Depakin Kullananların Yorumları

Kullanıcı Yorumu: ben 4 5 yıldir kullaniyorum aliştim ben ya tam bi iyileşme olmadi bende bazen 1 hafta icmiyorum yine farklı bişi olmuyo

Kullanıcı Yorumu: Epilepsi değilsen kullanmamani tavsiye ederim hayatını etkileyebilir benim gibi olursun 6 sene epilepsi olmadigim halde sürekli vucudama aksam verdiğim ilaç bu kesinlikle unutkanlık yapar paraları bayildimiz doktor verdi hep egg çektirir erek beynime zarar veriyordum 500 TL karşılığında şu an o kadar çok su iciyorum ki etkisi bitsindiue

Kullanıcı Yorumu: Depakin Chrono 500 mg günde 2 tane içiyorum. Bipolardan dolayı. Net bir şekilde kilo artışı ve ellerde titreme yapar

Kullanıcı Yorumu: kullanmamanı tavsiye ederim bipolarsan antipsikotik kullan bu depakin IQ düşürüyor yani zeka geriliği yapabilir sakın kullanma fakat antipsikotik çok iyi öyle büyük bir sıkıntı yapmaz. İştahını açar duyugudurumunu dengeler.

Kullanıcı Yorumu: 20 yıldır Depakin kullanıyorum memnun olduğum bir ilaç. Azda olsa kilo yapıyor.

Kullanıcı Yorumu: depakin ağır biraz. huzursuz bacak sendromuna iyi gider

Kullanıcı Yorumu: Depakin kilo ve kolestrol yapar şekeri de bir nebze tetikleyebilir bunlara dikkat


Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Depakin 2024 Fiyatı Ne Kadar?

2024 yılında Depakin Eczane Satış Fiyatı 247,40 TL’dir

Depakin Prospektüsü İçin TIKLAYINIZ


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Betaserc Tablet Ne İşe Yarar?

👉 Cetaflu Forte Ne İşe Yarar? 

👉 Rantudil Fort Ne İşe Yarar? 

👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu